Jeg er seniorforsker ved Nofima og har en doktorgrad i matvitenskap og biospektroskopi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Min hovedinteresse er å utvikle raske og ikke-destruktive metoder for måling av matkvalitet og har publisert mer enn hundre vitenskapelige artikler innen dette feltet. Jeg har lang erfaring med metodene fluorescens, nær-infrarød og Raman-spektroskopi, inkludert hyperspektral avbildning, og har utviklet metoder for blant annet måling av fett i kjøtt, kjøttfylde i krabber, vann i klippfisk, fettsammensetning i laks og sukkerinnhold i jordbær. Jeg har bidratt til utvikling og kommersialisering av det hyperspektrale avbildningssystemet QVision 500 (TOMRA) som brukes over hele verden for in-line matkvalitetskontroll. Jeg er nå leder for SFI Digital Food Quality (www.digifoods.no), et senter for forskningsdrevet innovasjon med mål om å utvikle smarte sensordrevne løsninger som leverer den essensielle matkvalitetsinformasjonen som kreves for vellykket
prosessoptimalisering og digitalisering av matindustrien.

+47 959 79 749

+47 64 97 02 35

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin