Nofima samler mange kreative og talentfulle mennesker fra 42 ulike land inkludert Norge som alle bidrar til å løse vårt samfunnsoppdrag, som er fremragende forskning, utvikling og innovasjon for fremtidens mat.

Hos oss får du hver dag være med på å bidra til Nofimas visjon som er «bærekraftig mat til alle».

Ledige stillinger

StillingstittelStedSøknadsfrist
Forsker innen genredigering i akvakultur Osloveien 1, ÅsSøndag 4. august 2024
Kantinemedarbeider – 75% stilling ved Nofima Sunndalsøra Sjølsengveien 22, SunndalsøraSøndag 11. august 2024
Nofima søker bakermester Osloveien 1, ÅsSøndag 18. august 2024
Leder forsøksstasjonSunndalsøra7. august 2024

Nofima AS tar ikke imot åpne søknader.

Ved forespørsel om intership og praksisplasser anbefaler vi at du tar direkte kontakt med aktuell avdeling i Nofima innen fagområdet.

Abonner på ledige stillinger

Du kan velge å få epostvarsling hver gang vi legger ut nye ledige stillinger på jobbnorge.no.

Ofte stilte spørsmål

Hvilken kompetanse trenger dere?

Over 200 av våre 390 ansatte er forskere, men vi trenger mange ulike yrkesgrupper. Vi har også behov for driftspersonale, ingeniører, laboratorieansatte, økonomer og folk i staben. Vår forskning dekker mange ulike områder, og vi har behov for forskere med ulik kompetanse om mat.

Tar dere imot åpne søknader?

Nei. Alle ledige stillinger lyses ut. Du kan velge å få epostvarsling hver gang vi legger ut nye ledige stillinger.

Tar dere imot studenter?

Vi ønsker å legge til rette for masterstudenter og stipendiater. I 2020 var det ni doktorgradsstipendiater ved Nofima. I enkelte tilfeller tar vi også imot bachelorstudenter.

Hva er arbeidsspråket i Nofima?

Arbeidsspråket i Nofima er norsk. Har du et annet morsmål, må du delta på opplæring i norsk. Det viktigste er at du er i stand til å kommunisere med kollegaer og andre etter en stund i Nofima.

Hvordan er videre karrieremuligheter?

Våre ansatte får  muligheter til å delta på kurs og lederutviklingsprogram. Vi har også en egen Læringsarena hvor vi tilpasser kurs og opplæring etter behov. Les mer her. Vi tilbyr en egen hospiteringsordning for våre ansatte hos mulige samarbeidsbedrifter eller forskningspartnere i inn- og utland.

Hvordan er lønna?

Nofima praktiserer individuell avlønning. Vi skal ha en god og helhetlig belønningspolitikk og ønsker å tilby våre medarbeidere konkurransedyktige betingelser.

Foretrekker dere nyutdannede eller folk med mer erfaring?

Vi rekrutterer både nyutdannede og medarbeidere med erfaring. Kvalitet og høy faglig standard er viktige faktorer for at Nofima skal lykkes. Vi legger vekt på at vår forskning og alt vårt arbeid er utført profesjonelt av kvalifisert personale.

Hva er videreutdanningsplattform «Læringsarena»

Fordi vi jobber med forskning og med å utvikle ny kunnskap, ønsker vi gjennom kontinuerlig læring og kompetanseutvikling å sikre at våre medarbeidere har nødvendig kunnskap til å skape gode løsninger for våre oppdragsgivere.

Gjennom vår nye videreutdanningsplattform «Læringsarena», tilrettelegger vi for nødvendig utvikling av kompetanse i tråd med den enkeltes behov og karrieremuligheter.

Har dere hospiteringsordning?

Hospitering bidrar til økt læring og forståelse, og til erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Nofima lar sine ansatte hospitere hos aktuelle samarbeidspartnere. Det kan være hos partnere i næringslivet for å forstå deres behov og hverdag bedre, eller ved andre universitet og forskningsinstitusjoner. Du kan hospitere i samme by som du jobber i til daglig, eller på motsatt side av jordkloden. Du får tre til seks måneder med full lønn, og kan hente inn verdifulle perspektiv og erfaringer, både for deg selv, og for Nofima.

Helseforsikring

Alle ansatte i Nofima har helseforsikring, og kan derfor få raskere helsehjelp når de har behov for det, i tillegg til god oppfølging underveis gjennom kortere og lengre sykdomsperioder. Nofima har i tillegg god livsforsikring, yrkesforsikring og utvidet yrkesskadeforsikring.

Pensjonsordning

Nofima har en god og «hybrid» pensjonsordning, og ønsker å finne gode og individuelle løsninger for sine ansatte. De ansatte er i hovedsak innmeldt i tjenestepensjonsordningen etter ny tjenestepensjonslov (TPL).  Noen få ansatte er fortsatt medlem i Statens pensjonskasse (lukket ordning). Ledende ansatte skal delta i selskapets generelle pensjonsordning, og vilkårene skal være på linje med andre i selskapet. Den generelle aldersgrense er 70 år.

Nofima Ung

Nofima Ung er et faglig og sosialt nettverk for ansatte i Nofima under 36 år.

Målet er å være en møteplass for ansatte på tvers av divisjon, arbeidssted og stillingstittel.

Vi ønsker å gi yngre medarbeidere mulighet til å arbeide med personlig utvikling og karriere i et trivelig fellesskap.

Les mer

Kontaktperson