Vitenskapelig artikkel

Analyzing μ-Calpain induced proteolysis in a myofibril model system with vibrational and fluorescence spectroscopy

Andersen, Petter Vejle; Wold, Jens Petter; Veiseth-Kent, Eva

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Meat Science, vol. 139, p. 239–246, 2018

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0309-1740
Elektronisk: 1873-4138

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI