Vitenskapelig artikkel

On-line fat content classification of in homogeneous pork trimmings using multispectral near infrared interactance imaging

O'Farrell, Marion; Wold, Jens Petter; Høy, Martin; Tschudi, Jon; Schulerud, Helene

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Near Infrared Spectroscopy, vol. 18, p. 135–146, 2010

Utgave: 2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0967-0335
Elektronisk: 1751-6552

Open Access: none

Lenker:
DOI