Nofima rapportserie

Status på instrumentering for objektiv kvalitetsdifferensiering av lakseprodukter

Heia, Karsten; Wold, Jens Petter; Afseth, Nils Kristian

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 24/2009

Antall sider: 14

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-691-7

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Noen kvalitetsvariasjoner i lakseråstoff er vanskelig å unngå da de kan skyldes naturlige individvariasjoner. I denne rapporten er muligheten for instrumentell måling av følgende kvalitetsegenskaper diskutert: Blod, melanin, fettinnhold og fettfordeling, pigment og farge, fettsammensetning, kjernetemperatur, bein, synlige defekter og bløt muskel. For hver av disse egenskapene er mulig teknologi for måling diskutert og status på instrumentering er gitt.
De instrumentelle metodene som er diskutert er røntgen, synlig og nær infrarød spektroskopi, Raman spektroskopi, infrarød spektroskopi, NMR og høyoppløselig fargeavbildning. Konklusjonen er at de fleste kvalitetsegenskapene kan måles ved hjelp av en spektroskopivariant med unntak av beindeteksjon som krever røntgen. Synlige defekter kan i tillegg også måles ved hjelp av fargeavbildning. Felles for alle kvalitetsegenskapene, med unntak av bein, er at det enten er snakk om tilpasning av en kommersiell løsning eller en kortsiktig utvikling av teknologiløsning. Mye arbeid er allerede gjort.