Er du interessert i å få vite om den seneste teknologien muligheter for matindustrien? Meld deg på denne seminaret! (Foto: Marius Fiskum)

Spectec

Hurtige og ikke-destruktive målinger for prosessoptimering

 Råvare og prosess  

Nofima har gjennom nesten 40 år bygget opp et sterkt fagmiljø innen spektroskopi - hurtige og ikke-destruktive målinger for prosessoptimering. Vi besitter solid kompetanse av internasjonalt format og en moderne instrumentplattform, som er enestående i Norge og på høyde med det beste i Europa. Dette ønsker vi å utvikle ytterligere gjennom etablering av fyrtårn-satsingen Spectec.

Tidspunkt:9. februar 2017 – 31. desember 2022
Finansiering: Nofima AS
Finansiør:Nofima AS
Kontaktperson
Portrettbilde av Jens Petter Wold
Jens Petter Wold

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 79 749
jens.petter.wold@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Karsten Heia
Karsten Heia

Seniorforsker
Tlf.: +47 412 12 127
karsten.heia@nofima.no

Nofimas fyrtårn

For å bidra til å gi næringene den spisskompetanse som er nødvendig for å levere produkter av ypperste kvalitet, har Nofima satset spesielt på å utvikle forskning i verdensklasse på utvalgte områder.

Spektroskopi er en av disse satsingene, og gjennom fyrtårnprosjektet Spectec jobber forskerne kontinuerlig med å forbedre metoder og utvikle nye og bedre metoder for hurtigmåling med lys.

Mål

Satsingens mål er å samordne, videreutvikle og profilere Nofimas kompetanse innen hurtige og ikke-destruktive målinger for prosessoptimering, slik at vi bidrar til relevant og god vitenskapelig produksjon og løpende innovasjon i matindustrien.

Den sentrale målsettingen er, og har vært, å drive langsiktig forskning og utvikling innen metodikk for kvalitetsmålinger av mat og fôr, og metoder for effektiv prosessmodellering og -styring basert på disse målingene.

Gjennom satsingen vil Nofima sikre samspill mellom forskningskvalitet, relevans, utvikling, innovasjon og kompetanseutvikling.

Bakgrunn

De siste 15 årene har faggruppen innen spektroskopi hatt høy aktivitet og en rekke innovasjonsprosjekter og oppdrag for industrien innen fiskeri og sjømat, akvakultur, kjøtt, vegetabil, meieri og restråstoff fra ulike bransjer.

Flere av løsningene vi har utviklet er implementert og kommersialisert i tett samarbeid med blant annet utstyrsleverandører.

Interesse og pågang fra næringen er økende fordi denne type teknologi og metodikk er avgjørende for å løse noen av dens fremste utfordringer: Å oppnå stabil og riktig produktkvalitet, optimal utnyttelse av råvarer, minimering av svinn og dermed en lønnsom og bærekraftig matproduksjon.

Seniorforsker Jens Petter Wold leder Spectec-satsingen i Nofima. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima)

Fagområdet er prioritert som strategisk viktig av bevilgende myndigheter nasjonalt og i EU.

Seniorforsker Karsten Heia ved sjømatscanneren som scanner og sorterer fisk på kvalitet. (Foto: Marius Fiskum/Nofima)

En viktig forutsetning for vår sterke posisjon innen dette fagområdet er Nofimas tilstøtende kompetanse i øvrige fagmiljøer om råstoffkvalitet, analytisk kjemi og prosessering innen alle matsektorer. Faggruppen har tradisjon for å samarbeide tett på kryss og tvers i hele Nofima. Vår infrastruktur med prosesshaller legger også svært godt til rette for denne satsningen.

Prosjektbeskrivelse

Med fyrtårnsatsingen, er en målsetting å få til best mulig utnyttelse av fagkompetanse og utstyr på tvers av lokalitet – og til beste for industrien vi samarbeider med.

Et av målene med satsningen er større synlighet, både nasjonalt og internasjonalt. Dette er viktig for å skape nettverk og gode relasjoner til andre fagmiljøer. Det er også viktig å ha tett kontakt med næringen i Norge for å nå ut med vår kompetanse slik at vi får til nye og gode samarbeid og prosjekter.

Deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser og fagdager, vitenskapelig publisering i anerkjente kanaler, populærvitenskapelig publisering og besøk i aktuelle bedrifter for å lære mer og diskutere problemstillinger, er blant de planlagte aktivitetene det første treårsløpet i satsningen.

Film

Les mer om:

Relatert innhold