Vitenskapelig artikkel

On-line and non-destructive measurement of core temperature in heat treated fish cakes by NIR hyperspectral imaging

Wold, Jens Petter

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Innovative Food Science & Emerging Technologies, vol. 33, p. 431–437–7, 2016

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1466-8564
Elektronisk: 1878-5522

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI