Jeg jobber med forskningsformidling og kommunikasjon. Jeg hjelper forskerne våre å nå ut med resultatene sine, og hjelper presse og andre interesserte med informasjon de trenger fra oss. Arbeidsoppgavene mine spenner fra strategi og nettutvikling til tekst og foto. Av utdanning har jeg hovedfag i etnologi fra Universitetet i Bergen, med vekt på digital kulturformidling.

+47 480 68 202

+47 77 62 92 42

E-post

Tromsø

Administrasjon