Solid, grunnleggende kompetanse om fiskens helse samt interaksjoner med omgivelsene kan bidra til bedre håndtering av forandringene som oppstår i akvakulturindustrien. Foto: Terje Aamodt/Nofima.

Predictive Fish Health under Changing Environment

Fokuserer på helserelaterte utfordringer som forventes å øke i oppdrettsnæringen

 Ernæring og fôrteknologi    Fiskehelse    Produksjonsbiologi    Råvare og prosess  

I Predictive retter vi kunnskapen vår mot noen av de største helserelaterte utfordringene som forventes å øke i oppdrettsnæringen i nær fremtid.

Tidspunkt:1. januar 2018 – 31. desember 2020
Finansiør:Norges forskningsråd
Samarbeid:Universitetet i Gøteborg, Pharmaq
Kontaktperson
Portrettbilde av Elisabeth Ytteborg

Akvakulturindustrien er stadig i forandring som følge av nye utfordringer, ny teknologi, ressursallokeringer, miljø og klimaforandringer. Hovedutfordringen ligger i å opprettholde en robust fisk som er tilpasningsdyktig, samt i å vite når man ikke lenger har det, slik at man kan gjennomføre riktige tilpasninger og tiltak til rett tid.

Solid, grunnleggende kompetanse om fiskens helse samt interaksjoner med omgivelsene kan bidra til bedre håndtering av forandringene som oppstår i akvakulturindustrien.

I tillegg trenger vi gode analyseverktøy, sensitiv metodikk og raske måleinstrumenter for å følge fisken gjennom viktige faser.

I Predictive retter vi kunnskapen vår mot noen av de største utfordringene som forventes å øke i oppdrettsnæringen i nær fremtid:

  • Økt stress på grunn av endring i miljø og produksjonsteknikker
  • Økt forekomst og frekvens av patogener
  • Økt behov for forebyggende tiltak
  • Økt behov for evaluering av fiskens robusthet og helse

Vi vil bruke disse situasjonene til å forberede næringen på forventede scenarier i nær fremtid, samt å plassere Nofima i førersetet for samarbeidsprosjekter knyttet til disse utfordringene. Vil vi bl.a. utvikle et system der ulike stressfaktorer kan analyseres opp mot trening. Stress som følge av ny teknologi, håndtering, behandling, forandringer i miljø og klima, bakterieinfeksjoner og parasitter skaper varierende oppdrettsforhold og stress for oppdrettsarten. I tillegg kommer utfordringene knyttet til vannkvalitet i resirkuleringsanlegg og lukkede merder.

Trening har i mange arter vist å kunne senke stressreaksjoner, men dette har til nå ikke blitt vist hos laks. Vi ønsker å utvikle et system der vi kan studere trening og stress i kombinasjon. Videre ønsker vi å etablere nye metoder for å evaluere laksens helse og etablere nye systemer der vi kan studere helse uten å måtte kjøre store fiskeforsøk eller bruke mange forsøksdyr.

Formålet med prosjektet er å bringe forskning på robust, frisk fisk fremover. Dette skal gjøres i gjennom 4 delmål:

  1. Øke kunnskapen om laksens robusthet og helse under økende stress
  2. Utvikle in vitro systemer for mukosale vev i laks, rognkjeks og torsk
  3. Utarbeide strategier for å bedre forstå de komplekse mekanismene mellom bakterier og immunsystem hos både laks og rognkjeks
  4. Undersøke om spektroskopi kan være et nyttig verktøy for å evaluere fiskehelse og robusthet
Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter