iProcess har mål om å utvikle en nyskapende og fleksibel matforedlingsteknologi i Norge gjennom ny skanne- og sensorteknologi og dataanalyse.

Sist oppdatert

Start

01. apr 2016

Slutt

31. des 2019

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Sintef Ocean (prosjekteier) og DTU

Bakgrunn

Matindustrien i Norge er karakterisert med mye lavere volumer enn globalt og utstyret og maskineriet som næringen får kjøpt fra globale leverandører ikke er tilpasset til den norske produksjonsmodellen. Det er da et stort behov for modulbaserte teknologiske løsninger som kan tilpasses norske forhold med små volumer og store biologiske variasjoner i råstoffet.

17% av drivhusgassene kommer fra foredling av mat i EU, og globalt går 1,3 milliarder tonn mat til spille hvert år. I foredlingsindustrien i Norge alene er svinnet på 320.000 tonn.

I dag er det slik at store andeler av råstoffet går tapt i verdikjeden, og spesielt i foredlingsleddet, på grunn av manglende teknologi som kan bearbeide råstoff med store biologiske variasjoner.

Forskere som bidrar til iProcess-prosjektet har som mål å produsere nyskapende konsepter og metoder ved å benytte spektroskopiske sensorer, CT-skanning, datainnsamling og analyse og robotteknologi. Når disse dataøynene, -hjernene og -hendene jobber sammen, resulterer det i en mer fleksibel, lønnsom og bærekraftig matforedlingsindustri.

Nofimas hovedoppgaver i prosjektet

  • Utvikle nye raske og ikke-destruktive målemetoder for matkvalitet
  • Analysere variasjon i råvarekvalitet basert på BigData strategier
  • Utvikle strategier for optimal sortering av råvarer av varierende kvalitet
  • Utvikle Raman spektroskopi til bruk for prosessmålinger.

Sintef Ocean er prosjektleder.

Publikasjoner