I dag er det slik at store andeler av råstoffet går tapt i verdikjeden, og spesielt i foredlingsleddet, pga manglende teknologi som kan bearbeide råstoff med store biologiske variasjoner. Målet med projektet er å utvikle nye matteknologiske løsninger som reduserer matsvinnet og effektiviserer produksjonen.

iProcess

 Råvare og prosess  

iProcess er et tverrfaglig forskningsprosjekt med mål om å utvikle en nyskapende og fleksibel matforedlingsteknologi i Norge.

Tidspunkt:1. april 2016 – 31. desember 2019
Finansiering: Norges Forskningsråd, Bionær
Samarbeid:Sintef Ocean (prosjekteier) og DTU
Kontaktperson
Portrettbilde av Jens Petter Wold
Jens Petter Wold

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 79 749
jens.petter.wold@nofima.no

Matindustrien i Norge er karakterisert med mye lavere volumer enn globalt og utstyret og maskineriet som næringen får kjøpt fra globale leverandører ikke er tilpasset til den norske produksjonsmodellen. Det er da et stort behov for modulbaserte teknologiske løsninger som kan tilpasses norske forhold med små volumer og store biologiske variasjoner i råstoffet.

17% av drivhusgassene kommer fra foredling av mat i EU, og globalt går 1,3 milliarder tonn mat til spille hvert år. I foredlingsindustrien i Norge alene er svinnet på 320.000 tonn. I dag er det slik at store andeler av råstoffet går tapt i verdikjeden, og spesielt i foredlingsleddet, pga manglende teknologi som kan bearbeide råstoff med store biologiske variasjoner.

Forskere som bidrar til iProcess-prosjektet har som mål å produsere nyskapende konsepter og metoder ved å benytte spektroskopiske sensorer, CT-skanning, datainnsamling og analyse og robotteknologi. Når disse dataøynene, -hjernene og –hendene jobber sammen, resulterer det i en mer fleksibel, lønnsom og bærekraftig matforedlingsindustri.

Ved Nofima skal vi jobbe spesielt med:

  • Utvikle nye raske og ikke-destruktive målemetoder for matkvalitet
  • Analysere variasjon i råvarekvalitet basert på BigData strategier
  • Utvikle strategier for optimal sortering av råvarer av varierende kvalitet
  • Utvikle Raman spektroskopi til bruk for prosessmålinger.

Sintef Ocean er prosjektleder.

Les mer om:

Relatert innhold