DigiFoods SFI utvikler smarte optiske sensorer for å måle og digitalisere matkvaliteten direkte på produksjonslinja, gjennom verdikjeden. Informasjonen kan optimere prosesser og verdikjeder, og gi økt lønnsomhet og mindre matsvinn.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. nov 2020

Slutt

31. okt 2028

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

FOU: Sintef, NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), Lincoln Institute for Agri-Food Technology, University of Lincoln, Ulm University, Institute of Analytical and Bioanalytical Chemistry og Universitat Politècnica de València. Bedriftspartnere: Tine, Nortura, Prediktor Instruments AS, Norsk Elektro Optikk AS, Camo Analytics AS, Idletechs AS, International Business Machines AS, Norilia AS, Maritech Systems AS, RobotNorge AS, Lerøy Aurora AS, CGI Norway, Biomega Group AS, Nanoplus Nanosystems and Technologies GmbH, MarqMetrix Inc, HOFF SA, Havfisk AS, Saga Robotics, OptoPrecision GmbH, Lerøy Norway Seafoods AS og Intelecy

Senteret ledes av Nofima med Sintef Smart Sensor Systems og NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) som de viktigste vitenskapelige samarbeidspartnerne. Målet er å bidra til bedre utnyttelse av råvarene, en sunnere befolkning og bedre matopplevelser.

Et tverrfaglig team bestående av matbedrifter, teknologileverandører og forskningsinstitusjoner vil samarbeide for å nå målet.

Smarte, sensordrevne løsninger

Kvaliteten på råvarene i matindustrien kan variere svært mye – både når det gjelder farge, fasong og kjemisk sammensetning. Det å måle denne kvaliteten i prosess er svært krevende på grunn av den store biologiske variasjonen.

Løsningene som skal utvikles vil baseres på en grunnleggende forståelse av matkvalitet, prosessering og moderne optisk instrumentering, og vil gjøre det mulig å måle og håndtere råvarevariasjonene i sanntid. Vi vil i tillegg introdusere robotikk for å muliggjøre automatiske målinger i utfordrende prosesser og i felt. Omfattende måling av de essensielle kvalitetsegenskapene gjennom verdikjedene vil legge til rette for en banebrytende digital transformasjon av matproduksjonen.

Basert på slike kvalitetsmålinger vil vi utvikle strategier for prosesstyring for best mulig bruk av råvarer som igjen vil redusere svinn og øke lønnsomhet.

Vi vil også studere og utvikle konsepter for hvordan sanntidsmålinger i stor skala kan brukes til veiledning og optimering i primærproduksjon, og til differensiering av produkter av ulik kvalitet til ulike forbrukersegmenter, for dermed å kunne redusere svinn også i forbrukerleddet.

SFI: Senter for forskningsdrevet innovasjon

Norges forskningsråd satser langsiktig på innovative og strategisk viktige områder.

Nofima er partner i følgende SFI-sentre:

CtrlAqua | DigiFoods | SFI Harvest

Ny kunnskap vil gi innovasjon på flere områder

Råvarekostnadene utgjør 70 – 75 prosent av kostnadene i matindustrien, så nøkkelen til lønnsomhet og reduksjon av matsvinn er å behandle og utnytte råvarene på en best mulig måte. Å koble informasjonen som oppstår hele veien fra jord eller sjø og frem til forbruker vil gi oss bedre kunnskap om hva som påvirker kvaliteten, og dette vil kunne gi oss bedre mat og mer bærekraftig matproduksjon.

Matindustrien er Norges største landbaserte industri, den er allerede langt fremme innen automatisering og bruk av FoU, og er dermed godt posisjonert til å ta en ledene rolle innen digital matproduksjon. Norske teknologibedrifter og forskningsmiljøer er langt fremme innen sensorteknologi,  robotikk og data- og prosessanalyse, og DigiFoods vil bidra til å styrke innovasjon og konkurranseevnen ytterligere.

DigiFoods vil kombinere anvendt og grunnleggende forskning til å utvikle kunnskap, evaluere prototypeløsninger og bidra til nyskaping innen følgende kjerneområder:

  1. Nye sensorer og målemetoder for matkvalitet
  2. Integrasjon av robot og sensorløsninger
  3. Integrerte sensorsystemer for industriell bruk
  4. Strategier for økt verdiskaping i matindustrien ved analyse av stordata

Senteret har som mål å øke digital kompetanse i Norge gjennom utdanning av master og PhD-kandidater. Senteret vil fungere som et innovasjonssenter for matindustri, vitenskapelige samfunn og teknologileverandører.

Abonner på nyhetsbrev

Få siste nytt om SFI DigiFoods på epost fra oss.

E-post

Publikasjoner