Hovedmålet i SmartSensor er å utvikle måleinstrument som kan brukes til on-line målinger på matvarer. Teknologien i instrumentet vil være basert på NIR-spektroskopi. Instrumentet skal kunne måle kvalitetsegenskaper som ingen av dagens instrumenter klarer å måle.

Sist oppdatert

Start

01. jan 2016

Slutt

31. des 2019

Finansiert av

Norges forskningsråd

Prosjektleder(e):

Jens Petter Wold

På veien mot hovedmålet skal følgende seks delmål nås:

 1. Definere hvilke optiske og spektrale måleparametere som trengs for de valgte produktene, basert på deres kjemiske sammensetning.
 2. Utvikle en prototype av et NIR-instrument som er optimalisert for å måle dypt inni produktene.
 3. Kalibrere NIR-instrumentet slik at det kan måle a) kjernetemperaturen i varmebehandlede kjøttvarer b) tørrstoffinnhold i rå potet c) fettinnhold i hel laks.
 4. Teste og evaluere instrumentet på produksjonslinja hos matprodusentene.
 5. Utvikle metoder for optimal spektral pre-prosessering, effektiv kalibrering og pålitelige referansemålinger.
 6. Utvikleforretnings case der det nye instrumentet tas i bruk.
 7. Fakta om forskningsprosjektet

Resultater

Instrumentet er kalibrert for fett i hel laks, kjernetemperatur i pølser og tørrstoff i hele poteter.

Vi kan måle fettinnhold i laks som beveger seg i høy hastighet med en nøyaktighet på ca ±1.2 %-poeng, kjernetemperatur i grillpølser med en nøyaktighet på ca ±1.2°C og tørrstoff i potet (også i høy hastighet) med en nøyaktighet på ±1.0 %-poeng. Dette er en nøyaktighet som er god nok for å gi nytteverdi hos bedriftene.

Instrumentet er testet ut under industrielle forhold hos alle matbedrifter. Resultatene viser at instrumentet vil egne seg godt til industriell måling av fett og tørrstoff i henholdsvis hel laks og hele poteter. Det kan også brukes til kontinuerlig måling av kjernetemperatur i pølser under varmebehandling, men dette er en mer kompleks måling som blant annet forstyrres av damp.

Forretningsideer for hvordan instrumentet kan anvendes til prosessoptimering er utviklet. Instrumentet egner seg også meget godt til måling av kjøttfylde i kongekrabber, og et innovasjonsprosjekt for å blant annet kartlegge markedsmuligheter for denne anvendelsen er igangsatt.  

Fakta om prosjektet

 • Prosjektets fulle navn er Smart sensor for innovative industrial food process control og det er et tverrsektorielt innovasjonsprosjekt finansiert av BIONÆR.
 • Deltakende bedrifter er Nortura (prosjektleder), Findus, Cermaq og TOMRA.
 • Målsettingen er at TOMRA ved prosjektslutt vil kommersialisere instrumentet.
 • FoU-partnere er Nofima som leder det faglige arbeidet og har hovedansvar for kalibrering av instrumentet og uttesting i industrien samt SINTEF IKT som er ansvarlige for optisk instrumentering og bygging av prototype instrumentet.

Publikasjoner