Smart Sensor

Smart sensor for innovative industrial food process control

 Råvare og prosess  

Hovedmålet i SmartSensor er å utvikle måleinstrument som kan brukes til on-line målinger på matvarer. Teknologien i instrumentet vil være basert på NIR-spektroskopi. Instrumentet skal kunne måle kvalitetsegenskaper som ingen av dagens instrumenter klarer å måle.

Tidspunkt:1. januar 2016 – 31. desember 2019
Finansiering:BIONÆR
Kontaktperson
Portrettbilde av Jens Petter Wold
Jens Petter Wold

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 79 749
jens.petter.wold@nofima.no

På veien mot hovedmålet, skal følgende seks delmål nås:

 1. Definere hvilke optiske og spektrale måleparametere som trengs for de valgte produktene, basert på deres kjemiske sammensetning.
 2. Utvikle en prototype av et NIR-instrument som er optimalisert for å måle dypt inni produktene.
 3. Kalibrere NIR-instrumentet slik at det kan måle
  a) kjernetemperaturen i varmebehandlede kjøttvarer
  b) tørrstoffinnhold i rå potet
  c) fettinnhold i hel laks.
 4. Teste og evaluere instrumentet på produksjonslinja hos matprodusentene.
 5. Utvikle metoder for optimal spektral pre-prosessering, effektiv kalibrering og pålitelige referansemålinger.
 6. Utvikleforretnings case der det nye instrumentet tas i bruk.

Fakta om forskningsprosjektet

Prosjektets fulle navn er Smart sensor for innovative industrial food process control og det er et tverrsektorielt innovasjonsprosjekt finansiert av BIONÆR. Deltakende bedrifter er Nortura (prosjektleder), Findus, Cermaq og TOMRA. Målsettingen er at TOMRA ved prosjektslutt vil kommersialisere instrumentet. FoU-partnere er Nofima som leder det faglige arbeidet og har hovedansvar for kalibrering av instrumentet og uttesting i industrien samt SINTEF IKT som er ansvarlige for optisk instrumentering og bygging av prototype instrumentet.

 

Les mer om:

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Prosjekter