EPS 10. Vector illustration

NewTechAqua

 Avl og genetikk    Ernæring og fôrteknologi  

NewTechAqua er et EU-finansiert prosjekt som vil teste og utvikle nye løsninger i europeisk akvakultur.

Tidspunkt:1. februar 2020 – 31. januar 2024
Finansiering: EU Horisont 2020
Samarbeid:Prosjektet ledes av Universitetet i Bologna (Italia), og går i samarbeid med en rekke europeiske forsknings- og industriaktører.
Kontaktperson
Portrettbilde av Anna Kristina Sonesson
Anna Kristina Sonesson

Forskningssjef
Tlf.: +47 930 98 047
anna.sonesson@nofima.no

NewTechAqua vil:

  • Levere løsninger for å forbedre helse og sykdomsresistens hos fisk og skalldyr, f.eks. prediksjonsmodeller for spesifikke sykdommer, metoder for sykdomsdeteksjon, nye avlsprogrammer og nye dietter.
  • Forbedre ytelsen og kvaliteten på oppdrettsfisk og mikroalger ved å utvikle innovative avlsprogrammer.
  • Gjør havbrukssektoren mer bærekraftig og sirkulær gjennom forskjellige oppdrettssystemer (RAS, biofloc-teknologi, aquaponics) nye dietter fra biprodukter fra fisk, avløpsvann fra fisk og mikroalger og organiske dietter med lite fiskemel.
  • Øke effektiviteten til produksjonssystemer i akvakultur via sanntidsstyringssystemer, satellittanlegg og anbefalinger.
  • Støtte diversifisering av akvakulturnæringen ved å studere reproduksjonssyklusen til nye fiskearter (greater amberjack, meagre og Senegalese sole).
  • Utvikle nye miljøvennlige fisk- og skalldyrsprodukter med høy næringsverdi.
  • Øke bevisstheten og undervise fagfolk fra havbrukssektoren, samt gjennomføre studier om forbrukernes preferanser.

Med dette settet med løsninger vil NewTechAqua demonstrere at investering i bærekraftig havbruksforskning og innovasjon fører til etablering av nye verdikjeder, markeder, vekst og arbeidsplasser i kyst-, offshore- og innlandsområder.

Nofimas rolle i prosjektet er å arbeide med avlsprogram for mikroalger i samarbeid med University of Las Palmas de Gran Canaria, genetikk for fôreffektivitet i laks i samarbeid med MOWI Genetics AS og genetikk for produksjons- og produktegenskaper i European seabass i samarbeid med ABSA-Culmarex.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg
  • Filer og lenker
Forskningsstasjonen ligger sentralt i Midt-Norge, ved tyngdepunktet av norsk lakseproduksjon. Foto: Kjell Merok / Nofima
 
Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur, Sunndalsøra

På dette landbaserte forskningsanlegget med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk.