Noe av det vi kan hjelpe deg med:

Emballasjetesting og pakkemetoder
 • Vi har bred kunnskap innen emballering av matvarer, og kan påta seg konkrete prosjekter for emballasjetesting og lignende.
 • Bistand i forbindelse med dokumentasjon og overholdelse av regelverk for matkontaktmaterialer. Besøk emballasjekonvensjonen.no.
Forbrukerstudier
 • Vi har innsikt i industriell kjøpsatferd og forbrukeratferd.
 • Vi har utviklet metoder for å generere forbrukerinnsikt, og forene forbrukerinnsikt med sensorisk kunnskap.
 • Vi tilbyr statistiske programvarer for analyse av forbrukerdata.
 • Vi tilbyr fasilitering av innovasjonsprosesser (gjennom «Design Thinking», åpen innovasjon, fremtidsbilder og scenarioer).
Kjemiske, biologiske og mikrobiologiske analyser og målinger
 • Analyser av protein- og nitrogenforbindelser.
 • Analyser i fett og oljer.
 • Pigmentanalyser.
 • Mikrobiologiske analyser i fôr og næringsmidler.
 • Fysikalske målinger.
 • Mineralanalyser.
Kurs og veiledning
Kvalitets- og risikovurderinger
 • Vi har bred kunnskap innen råvare- og produktkvalitet, og tilbyr etter nærmere avtale konkrete tjenester til næringen.
 • Vi har bred kunnskap knyttet til risikovurderinger og mattrygghet/holdbarhet, og tilbyr tjenester knyttet til de.
 • Vi tilbyr tjenester knyttet til måling av kvalitet og holdbarhet på matprodukter, samt beskrivelse av prosess og produkt.
Markedsstudier
 • Vi har kunnskap om viktige markeder for norsk sjømat.
 • Vi tilbyr rådgivning om bærekraft og miljømerking.
Produktinnovasjon
 • Vi tilbyr tjenester innen prototypeutvikling og/eller konseptutvikling.
 • Vi har fagpersoner innen bakevarer, kjøttprodukter og kokkekunnskap og kan tilby tjenester til næringen.
Sensoriske analyser
 • Vi gjennomfører analyseoppdrag med bruk av Nofimas trenede dommere i sensorisk laboratorium.
 • Vi tilbyr råd og opplæring for sensoriske panel, panelledelse og bruk av aktuell programvare.

Les mer på sidene Nofimas testpanel for sensorisk analyse

Smittemodeller
 • Vi gjennomfører in-vivo og in-vitro smittemodeller på fisk med bakterier, virus og parasitter.
Testproduksjon
 • Vi har pilotfabrikker for produksjon av produkter for kommersielt salg for mat (Biotep) og fôr (ATC).
 • Vi har prosessutstyr der bedrifter kan teste nye produksjonsmåter og eventuelt forbedre eksisterende prosesser.
 • Testing av nytt utstyr og teknologi.
Uttesting av utstyr
 • Uttesting av utstyr for matprodusenter.
 • Uttesting av utstyr for oppdrett med tanke på biologiske effekter på fisk.
Økonomi-, lønnsomhet og ringvirkningsanalyser
 • Vi gjennomfører næringsøkonomiske analyser av sjømatnæringen inkludert lønnsomhetsforhold og ringvirkningsanalyser. 
 • Vi tilbyr denne type analyser for kunder som har behov for mer avgrensede og detaljerte analyser. Dette kan være analyser av spesifikk region, deler av en verdikjede og/eller et avgrenset tidsrom.

Lokalmat og økologisk mat

Vi tilbyr tjenester til lokalmat-produsenter og vi jobber også for å bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat.

Kurskalender

Vi vil gjerne dele vår kunnskap. Hvert år arrangerer vi en rekke fagdager, kurs og seminarer hvor matprodusenter og andre får lære av våre eksperter.

Se alle våre kurs og arrangement

Laboratorier og prosesshaller

Har du behov for laboratorietjenester, teste nye fiskefôr-ingredienser eller prøve ut oppskalering av produksjonsprosesser.

Se alle laboratorier og forsøksanlegg

Matpiloten – forskningsfabrikk for mat

Vi tilbyr sammen med NBMU førsteklasses fasiliteter for forskning, utdanning og produktutvikling av mat og restråstoff.

Matpiloten består av en rekke prosesshaller der forskere, studenter og bedrifter kan teste ut blant annet ny teknologi og emballasjeløsninger samt nye kombinasjoner av råvarer.

Følgende haller er lokalisert hos Nofima på Ås.

Les mer om Matpiloten

Måltidets hus

Forsøkshallene og laboratoriene i Måltidets Hus i Stavanger har totalt et areal på rundt 1000 m2.

Arealet er delt opp i forskjellige soner.

Les mer om Måltidets hus

Kontakt oss