Nofima rapportserie

Opplevd farge og fargeutvikling i laksefilet

Heia, Karsten; Ottestad, Silje; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens Petter

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 2/2011

Antall sider: 9

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-843-0

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Opplevd farge og fargeutvikling i laks under lagring og prosessering er viktige kvalitetsaspekter for laks. Arbeidet så langt har vist at opplevd farge varierer mellom ulike fileter og over tid, og ulike teorier er lansert for å forklare dette. Endring i muskelstruktur kan bidra, men en viktig årsak ser ut til å være restblod i muskel. Både simuleringer og reelle målinger har vist at mengde restblod i muskel kan forårsake fargeendringer under lagring og prosessering.