Publisert 2016

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-358-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Heia, Karsten; Wold, Jens Petter; Skjelvareid, Martin Hansen

Serier : Nofima rapportserie 7/2016

År : 2016

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I dette prosjektet er det gjennomført en skrivebordsstudie på aktuelle teknologier som kan anvendes for å måle kvalitet på hel laks. Kvalitetsparametere som er vektlagt i studiet er fettinnhold, fettfordeling, fettsammensetning, pigment, farge, blodflekker, restblod, melaninflekker, tekstur og misdannelser. For hver enkelt kvalitetsegenskap er så ulike mulige målemetoder presentert og vurdert med hensyn på egnethet. De teknikkene som er ansett som egnet for måling på hel laks baserer seg hovedsakelig på maskinsyn, synlig og nærinfrarød spektroskopi (VIS og NIR), røntgen, Raman, fluorescens, ultralyd og mikrobølger. For rund fisk eksisterer det ikke ferdige kommersielle løsninger for noen av de kvalitetsegenskapene som er vurdert. Det som er nærmest kommersiell løsning er: • Fett og fettfordeling (NIR spektroskopi og røntgen) • Farge/pigment (VIS spektroskopi) • Misdannelser og sår (Maskinsyn og 3D-profilering)

Kontaktpersoner: