Nofima rapportserie

Metoder for kvalitetsmåling på hel laks

Heia, Karsten; Wold, Jens Petter; Skjelvareid, Martin Hansen

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 7/2016

Antall sider: 17

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-358-9

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

I dette prosjektet er det gjennomført en skrivebordsstudie på aktuelle teknologier som kan anvendes for å måle kvalitet på hel laks. Kvalitetsparametere som er vektlagt i studiet er fettinnhold, fettfordeling, fettsammensetning, pigment, farge, blodflekker, restblod, melaninflekker, tekstur og misdannelser. For hver enkelt kvalitetsegenskap er så ulike mulige målemetoder presentert og vurdert med hensyn på egnethet.

De teknikkene som er ansett som egnet for måling på hel laks baserer seg hovedsakelig på maskinsyn, synlig og nærinfrarød spektroskopi (VIS og NIR), røntgen, Raman, fluorescens, ultralyd og mikrobølger. For rund fisk eksisterer det ikke ferdige kommersielle løsninger for noen av de kvalitetsegenskapene som er vurdert. Det som er nærmest kommersiell løsning er:

• Fett og fettfordeling (NIR spektroskopi og røntgen)
• Farge/pigment (VIS spektroskopi)
• Misdannelser og sår (Maskinsyn og 3D-profilering)