Vitenskapelig artikkel

Optimization of Instrument Design for In-Line Monitoring of Dry Matter Content in Single Potatoes by NIR Interaction Spectroscopy

Wold, Jens Petter; O'Farrell, Marion; Andersen, Petter Vejle; Tschudi, Jon

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Foods, vol. 10, p. 14, 2021

Utgiver: MDPI

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 2304-8158
Elektronisk: 2304-8158

Open Access: gold

Lenker:
ARKIV
DOI