FoodSMaCK

FoodSMaCK - Spectroscop, Modelleing and Consumer Knowledge

 Råvare og prosess    Sensorikk, forbruker og innovasjon  

En målsetting for norsk matindustri er lønnsom produksjon av bærekraftig og sunn mat som appellerer til forbrukerne. FoodSMaCK er et tverrfaglig forskningsprogram som adresserer disse behovene.

Tidspunkt:1. januar 2017 – 31. desember 2020
Finansiering:FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
Kontaktperson
Portrettbilde av Jens Petter Wold
Jens Petter Wold

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 79 749
jens.petter.wold@nofima.no

Strategiske forskningsprogram

Dette er ett av fire strategiske forskningsprogram i divisjon Mat. Programmene sikrer vår langsiktige kompetansebygging og er avgjørende for at Nofima skal være et internasjonalt ledende næringsrettet matforskningsinstitutt.

Det overordnede målet for FoodSMaCK er å bidra til sunn og bærekraftig mat ved forbrukerkunnskap og smart prosessanalyse.

Delmål

  1. Å forstå sensorisk persepsjon, spiseopplevelse og hvordan forbrukerkarakteristika påvirker matvalg og matvaner
  2. Utvikle spektroskopiske metoder for måling, styring og forståelse av biokjemiske og industrielle prosesser
  3. Utvikle verktøy for datamodellering innen sensometri, kjemometri, prosessanalyse og bioinformatikk
  4. Utvikle nye strategier for prosessoptimering ved å kombinere on-line målinger og dataanalyse
  5. Utvikle ny sensorisk metodikk basert på siste nytt innen multivariat statistikk
  6. Etablere gjensidig kunnskapsdeling med næringa og kontinuerlig formidling av resultater

Sunn, smakfull og bærekraftig mat

En målsetting for norsk matindustri er lønnsom produksjon av bærekraftig og sunn mat som appellerer til forbrukerne. FoodSMaCK er et tverrfaglig forskningsprogram som adresserer disse behovene ved tre hovedstrategier:

1) Vi vil etablere ny forskningsbasert kunnskap om hvordan sensoriske egenskaper i sunn mat kan opprettholdes og/eller forbedres for å sikre høy aksept og valg av slike produkter. Vi vil undersøke og etablere metoder for hvordan man kan veilede forbrukere til å velge sunn mat fremfor mindre sunne alternativer. Slik veiledning krever ny kunnskap om hvilke faktorer som driver spiseopplevelser, for eksempel informasjon om forbrukernes sensitivitet, deres personlige egenskaper og holdninger til mat.

2) Vi skal utvikle nye og raske ikke-destruktive måleteknikker basert på spektroskopi som kan brukes til automatisk overvåking og styring av produksjonsprosesser. Disse teknikkene, typisk basert på nær-infrarød, Raman, fluorescens og FT-IR spektroskopi, vil bli viktige verktøy for matindustrien for å oppnå kostnadseffektiv produksjon med optimal utnyttelse av råstoff, stabil sluttkvalitet og minimalt med matsvinn. Denne teknologien gjør det også mulig å sortere råstoff til hovedprodukter og biprodukter, samt å sørge for optimal prosessering og verdiøkning.

3) Vi skal utvikle metoder for dataanalyse og modellering basert på multivariat statistikk. Analyse av store og komplekse data er utfordrende men også helt nødvendig for de fleste områder innen matvitenskap. Moderne teknologi produserer enorme datamengder og utnyttelsen av disse avhenger helt og holdent av muligheten til å ekstrahere relevant informasjon som er tolkbar og statistisk holdbar. Forskningsprogrammet vil utvikle analytiske metoder og kunnskap som vil øke verdiskapning og progresjon i norsk næringsmiddelindustri. En langsiktig synergi med akvakultur og fiskerisektoren er forventet.

Les mer om:

Relatert innhold