Målet til SmartBio er å videreutvikle prosesstyringsverktøy for bedre styring av hydrolyseprosesser, og dermed bidra til at prosjektpartnerne kan utvikle proteinene fra restråstoffet til godt betalte proteinprodukter for humant konsum.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jul 2018

Slutt

30. jun 2021

Finansiert av

FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Samarbeid

BIOCO, Norilia og Biomega

Enzymatisk proteinhydrolyse (EPH) er en prosessteknologi som brukes for å oppgradere restråstoffer fra animalsk og marin matproduksjon. Tilsetning av enzymer sørger for nedbrytning av råstoffet til løselige proteiner og peptider, en fettfraksjon, samt mineralrike sedimenter. Disse fraksjonene har ulike egenskaper og kan brukes i ulike produkter.

Tre bedrifter deltar i dette prosjektet (Biomega, Bioco og Norilia), og en viktig målsetting for dem alle er å kunne tilby godt betalte proteinprodukter for humant konsum, det være seg skreddersydde næringsstoffer, kosttilskudd, ingredienser for vektkontroll, eller andre bioaktive ingredienser.

En hovedutfordring for å nå dette målet er å tilfredsstille de strenge kravspesifikasjonene til produkter i dette markedet. Den store råvarevariasjonen gjør at det er meget krevende å opprettholde jevnt prosessutbytte og oppnå ønsket kvalitet på produktene. For å få til dette er man nødt til å ta i bruk prosesstyring, der variasjonen på innkommende restråstoffer måles og prosessen justeres til ønsket resultat.

Denne type styringssystemer finnes ikke for EPH prosesser. Målet for SmartBio-prosjektet er derfor å videreutvikle prosesstyringsverktøy for hydrolyseprosesser, slik at EPH-industrien kan ta et avgjørende steg videre mot kontrollerte og stabile prosesser, mindre svinn og mer skreddersydde produkter.

Resultater så langt

Vi har i prosjektet fokusert mye på videreutvikling av analyseverktøy for måling av råstoffvariasjon (først og fremst ved bruk av nærinfrarød spektroskopi) og produktkvalitet (ved hjelp av Infrarød spektroskopi og størrelsesfordelingskromatografi).

Hos begge prosessbedriftene i prosjektet har vi analysert råvarevariasjon over tid, samtidig som vi har analysert produktkvalitet på produkter tatt ut i samme periode.

Vi ser nå de første konturene av hvordan data fra råvaresammensetning, prosessinnstillinger og produktkvalitet kan bygges sammen for å produsere stabil produktkvalitet innenfor gitte spesifikasjoner.

Publikasjoner