Stipendiat Christel Andreassen forbereder en reaktor for bioteknologiske prosesser. Foto/cc: Joe Urrutia/Nofima

Precision

Precision Food Production

 Råvare og prosess    Sensorikk, forbruker og innovasjon    Trygg og holdbar mat  

Hovedmålet med det strategiske programmet Precision Food Production er bidra til bærekraftig matproduksjon ved utvikling av nye bioteknologiske prosesser, smarte sensorer og dataanalytiske metoder.

Tidspunkt:1. januar 2021 – 31. desember 2025
Finansiering: FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
Kontaktperson
Portrettbilde av Jens Petter Wold
Jens Petter Wold

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 79 749
jens.petter.wold@nofima.no

Strategiske forskningsprogram

Dette er ett av fire strategiske forskningsprogram i divisjon Mat. Programmene sikrer vår langsiktige kompetansebygging og er avgjørende for at Nofima skal være et internasjonalt ledende næringsrettet matforskningsinstitutt.

Verdens matproduksjon står foran store utfordringer knyttet til miljømessig bærekraft og matsikkerhet for en voksende befolkning.

Prosjektet har tre delmål

  • Utvikle moderne bioteknologi for å produsere mat
  • Utvikle spektroskopiske metoder for karakterisering av mat, for styring og optimering av produkter og prosesser
  • Utvikle dataanalytiske metoder som konverterer komplekse data til relevant, pålitelig og nyttig informasjon

Tre muliggjørende teknologier

Det er nødvendig å produsere mer bærekraftig, redusere matsvinn og utnytte våre råvarer fullt ut. For å oppnå dette er det behov for presisjonsteknologi som gjør matindustrien i stand til å produsere de produktene og kvalitetene det er behov for, og samtidig minimere matsvinn. Dette forskningsprogrammet vil bidra til dette ved utvikling av tre muliggjørende teknologier:

  1. Nye bioteknologiske prosesser som både gir bedre utnyttelse av restråstoffer og som kan brukes til fremtidens produksjon av viktige matkomponenter som protein og fettsyrer. Vi vil utvikle nye prosesser basert på kombinasjoner av enzymatisk proteinhydrolyse, presisjonsfermentering og dyrking av kjøtt.
  2. Smarte sensorer for rask måling av matkvalitet som gjør det mulig å måle og styre produksjonsprosesser for å minimere svinn og optimere utbytte og sluttkvalitet. Vi vil utvikle spektroskopiske metoder for in-line kvalitetskontroll og kjemisk karakterisering, og studere hvordan disse kan anvendes i systemer som legger til rette for produktdifferensiering, forbrukertilfredshet og personlig ernæring.
  3. Dataanalytiske verktøy som transformerer store og komplekse data til relevant, pålitelig og brukbar informasjon. Slike verktøy er helt nødvendige for å utløse potensialet i teknologiene 1 og 2, og også i andre vitenskapelige disipliner samt i en moderne digitalisert matindustri. Vi vil spesielt jobbe med utfordringer knyttet til prediksjon og tolkning av data ved å kombinere metoder fra statistikk, kjemometri og maskinlæring.

Smarte sensorer og avansert dataanalyse er verktøy som først og fremst vil modernisere og forbedre den eksisterende matindustrien. De nye bioteknologiske prosessene kan legge grunnlaget for en helt ny type industri som produserer mat på en smart og bærekraftig måte.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Verdt å vite
  • Prosjekter