Arkiv for «Prosjekter»

Viser 1–10 av 154

BALANCE

I BALANCE vil vi øke den grunnleggende forståelsen av hvordan næringsstoffer i fôret, i samspill med genetisk bakgrunn, påvirker forekomst av metabolsk induserte helse og kvalitetsproblemer i atlantisk laks.

PROGRESS

PROGRESS er et strategisk instituttprosjekt som vil øke vår forståelse av hvordan epigenetisk programmering kan bidra til å skape en robust oppdrettslaks.

FarmWELL

Helsen og velferden til oppdrettede og villfangede akvatiske dyr blir stadig viktigere for dagens og fremtidens akvakultur. Vi må forbedre vår forståelse av dyrenes helse- og velferdsstatus for å styrke mestringsevnen og robustheten til både dyrene og næringen.

MedAID

MedAID er et fireårig H2020-forskningsprosjekt i EU, som vil ta for seg viktige faktorer for å forbedre oppdrett i Middelhavet. Prosjektet samler eksperter innen havbruk fra over 30 organisasjoner fra 12 land.

FutureFish

Et overordnet mål for havbruksnæringen er å produsere robust fisk på en miljømessig forsvarlig måte.

Viser 1–10 av 154