Arkiv for «Prosjekter»

Viser 1–10 av 147

MedAID

MedAID er et fireårig H2020-forskningsprosjekt i EU, som vil ta for seg viktige faktorer for å forbedre oppdrett i Middelhavet. Prosjektet samler eksperter innen havbruk fra over 30 organisasjoner fra 12 land.

FutureFish

Et overordnet mål for havbruksnæringen er å produsere robust fisk på en miljømessig forsvarlig måte.

TREMM

Målet med dette prosjektet er å analysere migrasjon fra blant annet laminater, emballasje med trykkfarger og emballasje for oppvarming.

PacKnoPlast

Dette prosjektet skal bidra til å begrense bruken av plast, ved kun å bruke plast der andre materialer fungerer dårligere med tanke på miljø og bevaring av matkvalitet.

ReducePack

Målet med prosjektet er å redusere plastforbruket og de miljømessige utfordringene knyttet til plast. Samtidig skal emballasjens funksjon ivaretas: bevare matkvalitet og unngå/redusere matsvinn

Wildberries

Målsetning med prosjektet WILDBERRIES er å fremskaffe kunnskap og innovative løsninger slik at man får økt utnyttelse og verdiskaping fra ville bær.

OPTIEgg

Prosjektet vektlegger optimal utnyttelse av hele egget som råvare inn mot matindustrien, samt betydningen egg og eggprodukter kan ha inn mot folkehelsa.

Viser 1–10 av 147