Havbruksanlegg

Nofima har flere havbruksanlegg hvor vi gjennomfører forskning.

Vi har landbaserte anlegg med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, anlegg utviklet for torskeavl samt flere forskningstillatelser.

Les mer om våre anlegg.

Matpiloten – forskningsfabrikk for mat

Vi tilbyr sammen med NBMU førsteklasses fasiliteter for forskning, utdanning og produktutvikling av mat og restråstoff.

Matpiloten består av en rekke prosesshaller der forskere, studenter og bedrifter kan teste ut blant annet ny teknologi og emballasjeløsninger samt nye kombinasjoner av råvarer.

Følgende haller er lokalisert hos Nofima på Ås.

Les mer om Matpiloten

Måltidets hus

Forsøkshallene og laboratoriene i Måltidets Hus i Stavanger har totalt et areal på rundt 1000 m2.

Arealet er delt opp i forskjellige soner.

Les mer om Måltidets hus