Vitenskapelig artikkel

Near-infrared Spectroscopy for Rapid Estimation of Dry Matter Content in Whole Unpeeled Potato Tubers

Helgerud, Trygve; Segtnan, Vegard; Wold, Jens Petter; Ballance, Simon; Knutsen, Svein Halvor; Rukke, Elling-Olav; Afseth, Nils Kristian

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Food Research, vol. 1, p. 55–65, 2012

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1927-0887
Elektronisk: 1927-0895

Open Access: none

Lenker:
DOI