I dette prosjektet utvikler og tester vi et håndholdt instrument for måling av vanninnhold i klippfisk.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2022

Slutt

31. des 2022

Finansiert av

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Samarbeid

SINTEF Digital, ANFACO i Spania, Klippfisk fagforum i FHF

Bakgrunn

Vanninnhold i klippfisk er en svært viktig kvalitetsegenskap. Næringa har lenge uttrykt behov for en hurtig og ikke-destruktiv metode for måling av vanninnhold i klippfisk siden denne vil kunne brukes til prosesskontroll ved tørking, kvalitetssortering og til kontroll av vanninnhold ved eksport.

Mål

Å utvikle og teste et håndholdt instrument for måling av vanninnhold i klippfisk.

Delmål

  • Å evaluere og sammenligne ulike teknologialternativer for måling av vanninnhold i klippfisk.
  • Å videreutvikle og kalibrere den mest egnede metoden.
  • Å verifisere bruk og nøyaktighet under industrielle forhold.

Dette gjør vi

I prosjektet skal det evalueres fem ulike teknologier som alle kan egne seg til rask måling av vanninnhold i klippfisk. Nofima vil sammenligne nøyaktighet, hurtighet og brukervennlighet.

Forsøket vil også gi mye informasjon om hvordan et eventuelt håndholdt instrument bør designes best mulig og også om hvordan det må brukes for å oppnå ønsket nøyaktighet.

Alle målemetoder vil evalueres for muligheten til å måle vanninnhold i henhold til valgt referansemetode.


Vi har funnet ut at NIR egner seg godt til måling av vanninnhold i klippfisk. Næringa ønsker å få utviklet et håndholdt/portabelt instrument for dette, og dette gjøres nå i samarbeid med SINTEF Digital.

Les mer om prosjektet på FHFs nettsider

Publikasjoner