Vitenskapelig artikkel

Predicting post-mortem meat quality in porcine longissimus lumborum using Raman, near infrared and fluorescence spectroscopy

Andersen, Petter Vejle; Wold, Jens Petter; Gjerlaug-Enger, Eli; Veiseth-Kent, Eva

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Meat Science, vol. 145, p. 94–100, 2018

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0309-1740
Elektronisk: 1873-4138

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI