Vitenskapelig artikkel

From multispectral imaging of autofluorescence to chemical and sensory images of lipid oxidation in cod caviar paste

Airado-Rodriguez, Diego; Høy, Martin; Skaret, Josefine; Wold, Jens Petter

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry, vol. 122, p. 70–79, 2014

Utgiver: Pergamon Press

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0039-9140
Elektronisk: 1873-3573

Open Access: none

Lenker:
DOI