Innholdsoversikt

  I disse programmene setter vi oss ambisiøse mål for å bringe norsk matproduksjon et godt skritt videre med henblikk på sunnhet, smak, bærekraft, trygghet og kvalitet.

  De fire forskningsprogrammene finansiert av FFL

  Fakta om FFL

  Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd. Prosjektene skal dekke viktige kunnskapsbehov og ha god brukermedvirkning.

  Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) finansieres gjennom en forskningsavgift på landbruksprodukter, både på nasjonal produksjon og importerte råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer.

  Les mer på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

  Abonner på nyhetsbrev om FFL-programmene

  Få siste nytt om Nofimas strategiske programmer på epost fra oss.

  E-post

  Vil du vite mer?