Gå til hovedinnhold

Forskning på det viktigste av alt, mat.

Mat er viktig på så mange måter. Mat er selvsagt grunnleggende for liv. Men mat er også næringsliv. Mat er arbeidsplasser og bosetting. Mat er kultur.

Nofima er tett på norsk matproduksjon. Vi er Norges ledende matforskningsinstitutt og driver forskning og utvikling for havbruks-, fiskeri-, og matnæringene. Vår forskning er næringsnær og relevant, og kunnskapen vi bidrar til brukes av våre kunder.

Bærekraftig mat til alle

Nofimas visjon

Derfor finner du ofte våre forskere ute i bedriftene. Der jobber de tett med de ansatte på merdkanten, i fiskemottaket, på lakseslakteriet, i kjøtthallen, bakeriet eller andre produksjonsanleggene i matindustrien.

Forskningsbasert innovasjon gir økt verdiskaping og konkurranseevne.

Forskning er grunnlaget for kunnskapsbasert innovasjon

Fakta om Nofima

 • 393 ansatte, hvorav 164 har doktorgrad.
 • 677 millioner kroner i omsetning (2021)
 • 626 forskjellige prosjekter (2021).
 • Kunder fra 29 forskjellige land (2021).

Les om Nofimas historie

Hvem eier oss?

Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet

Eierandel: 56,8 prosent.
Se mer om eier i Brønnøysundregistrene.

Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning

Eierandel: 32,2 prosent.
Se mer om eier i Brønnøysundregistrene.

Akvainvest Møre og Romsdal

Eierandel: 10 prosent.
Eies av Sunndal og Averøy kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.
Se mer om eier i Brønnøysundregistrene.

Hvem finansierer oss?

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

NFD har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og -velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat. NFD gir tilskudd til Nofimas forskningsinfrastruktur.

Norges forskningsråd (NFR)

Er forskningspolitisk rådgiver for regjeringen og departementene og fordeler årlig rundt 10 milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet har som oppgave å sikre at de beste forsknings- og innovasjonsprosjektene får finansiering- og skal ligge i front for å utvikle forskning av fremste kvalitet og av høy relevans.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Forvalter sjømatnæringenes felles investering i forskning og utvikling som skal bidra til bærekraftig verdiskaping og vekst i næringen.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA)

Finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd. Prosjektene skal dekke viktige kunnskapsbehov og ha god brukermedvirkning.

Den europeiske union

EUs forsknings- og innovasjonsprogram har som målsetting å sikre at Europa produserer vitenskap i verdensklasse, fjerner hindringer for innovasjon og gjør det lettere for offentlig og privat sektor å samarbeide om å levere innovasjon.

Næringene/virkemidler

Nofimas styre

 • Styreleder: Olav Fjell
 • Eirik Selmer-Olsen, konserndirektør FoU, Tine (nestleder)
 • Edel Storelvmo
 • Thomas Henning Farstad, administrerende direktør, Milarex
 • Tine Annette Grytnes Laskerud, daglig leder Grytnes Entreprenør AS
 • Cathrine Finne Kure, seniorforsker, Nofima AS
 • Audun Iversen, forsker, Nofima AS
 • Tone Aspevik, forsker, Nofima AS

Nofimas valgkomite

 • Anne Marit Skulberg, Nærings- og fiskeridepartementet
 • Per Berg, Stiftelsen for Landbrukets Næringsmiddelforskning
 • Randi Dyrnes, Akvainvest Møre og Romsdal