Foto: Emil Bremnes © Nofima

Om oss

Nofima er et ledende matforskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Kontakt oss:

Sentralbord: +47 77 62 90 00

Epost: post@nofima.no

Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har 394 ansatte.

«Bærekraftig mat til alle» er vår visjon.

Eiere

Nofima AS er eid av:

Hvem finansierer forskningen

Nofimas omsetning var 661 millioner kroner i 2020. Dette er våre største finansiører:

 • Norges forskningsråd
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
 • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)
 • Næringene
 • Den Europeiske Union

Ledelse

Nofimas ledergruppe

Styre

 • Styreleder: Olav Fjell

Øvrige medlemmer:

 • Eirik Selmer-Olsen, konserndirektør FoU, Tine (nestleder)
 • Edel Storelvmo, seniorrådgiver, Universitet i Tromsø
 • Thomas Henning Farstad, administrerende direktør, Milarex
 • Tine Annette Grytnes Laskerud, daglig leder Grytnes Entreprenør AS
 • Cathrine Finne Kure, senior prosjektleder, Nofima AS
 • Audun Iversen, forsker, Nofima AS
 • Tone Aspevik, forsker, Nofima AS

Nofimas valgkomite

 • Cathrine Meland, ekspedisjonssjef, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Nærings- og fiskeridepartementet
 • Per Berg, Stiftelsen for Landbrukets Næringsmiddelforskning
 • Randi Dyrnes, Akvainvest Møre og Romsdal

Se film om oss: