Nofimas hovedkontor
Nofimas hovedkontor i Tromsø. Foto: Lidunn Mosaker Boge

Om oss

Nofima er et ledende næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Kontakt oss:

Sentralbord: +47 77 62 90 00

Epost: post@nofima.no

Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.

Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har 390 ansatte per 31.12.2018.

Nofimas ledergruppe

Økonomi

Nofimas omsetning var 623 millioner kroner i 2018. Dette er våre største finansiører:

 • Norges forskningsråd.
 • Nærings- og fiskeridepartementet.
 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).
 • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL).
 • Industrien.
 • Den Europeiske Union.

Eiere

Nofima AS er eid av:

Styre

Styreleder

 • Olav Fjell

Øvrige medlemmer

 • Eirik Selmer-Olsen, konserndirektør FoU, Tine (nestleder)
 • Edel Storelvmo, seniorrådgiver, Universitet i Tromsø
 • Thomas Henning Farstad, administrerende direktør, Milarex
 • Tine Anette Grytnes Laskerud,
 • Cathrine Finne Kure, senior prosjektleder, Nofima AS
 • Audun Iversen, forsker, Nofima AS
 • Åsa Maria O. Espmark, seniorforsker, Nofima AS