Forskningsinteresser:
Hovedforskningen min er knyttet til hvordan mikrobielle samfunn i matproduksjons- og tilberedningsmiljøer overlever, tilpasser seg og påvirker mattryggheten og -kvaliteten i både ulike typer profesjonelle miljøer for næringsmiddelproduksjon (fisk, kjøtt, grønnsaker) og i hjemmemiljøet.

Ved å bygge bro mellom mikrobenes og menneskenes verden med en tverrfaglig tilnærming åpnes det opp nye muligheter for å forbedre matkvaliteten og -tryggheten. De siste årene har jeg hatt muligheten til å samarbeide med gode forskere med stor variasjon i kompetansefelt (sosiologi, markedsføring, antropologi, forbrukervitenskap, innovasjon). Dette er en spennende og givende prosess jeg vil følge som koordinator for et H2020 FoU-tiltak for mattrygghet for forbrukere (www.safeconsume.eu) med 32 samarbeidspartnere fra 14 europeiske land.
For tiden fokuserer jeg på følgende:

1. Verktøy og informasjonsstrategier for å hjelpe forbrukerne med å redusere risikoen for matbåren sykdom (www.safeconsume.eu)
2. Persistens og spredning av Listeria monocytogenes i næringsmiddelkjeden
3. Mikrobiota i matproduksjons- og tilberedningsmiljøer og hvordan det påvirker matkvaliteten og -tryggheten
4. Overlevelsesstrategier for ulike sykdomsfremkallende bakterier som blir utsatt for rengjøring og desinfeksjon, særlig dannelse av biofilm og andre resistensmekanismer

+47 905 67 218

+47 64 97 01 82

E-post

Ås

Trygg og holdbar mat

Cristin Se publikasjoner i Cristin