Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Responses of Staphylococcus Aureus to Environmental Stresses

Rode, Tone Mari; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig; Holck, Askild Lorentz

Publikasjonsdetaljer

Sider: 509–546

År: 2012

Open Access: none

Del av: Stress Response of Foodborne Microorganisms (Nova Science Publishers, Inc., 2012)