Vitenskapelig artikkel

In-Depth Longitudinal Study of Listeria monocytogenes ST9 Isolates from the Meat Processing Industry: Resolving Diversity and Transmission Patterns Using Whole-Genome Sequencing

Fagerlund, Annette; Langsrud, Solveig; Møretrø, Trond

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Applied and Environmental Microbiology, vol. 86, p. 18, 2020

Utgave: 14

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0099-2240
Elektronisk: 1098-5336

Open Access: none

Lenker:
DOI