Vitenskapelig artikkel

Fungal growth pattern, sources and factors of mould contamination in a dry-cured meat production facility

Asefa, Dereje; Kure, Cathrine Finne; Gjerde, Ragnhild O.; Omer, MK; Langsrud, Solveig; Nesbakken, Truls; Skaar, Ida

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: International journal of food microbiology, vol. 140, p. 131–135–5, 2010

Utgiver: Elsevier

Utgave: 2-3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0168-1605
Elektronisk: 1879-3460

Open Access: none

Lenker:
DOI