Publisert 2024

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-769-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Langsrud, Solveig; Fagerlund, Annette; Moen, Birgitte; Møretrø, Trond; Heir, Even

Antall sider : 20

Forskningsområder

Holdbarhet og mattrygghet

Kvalitet og målemetoder

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne veilederen er utarbeidet av forskerne Solveig Langsrud, Annette Fagerlund, Trond Møretrø, Even Heir og Birgitte i Moen i prosjektet PathoSeq og er basert på både praktisk kunnskap og forskning. Det er matprodusenter som har ansvar for at maten er trygg, sammen med senere ledd i kjeden som dagligvare, restauranter og forbrukere. PathoSeq er et prosjekt med mål om økt mattrygghet gjennom å avklare potensialet til – og redusere barrierer for – bruk av helgenomsekvensering i matindustrien. Prosjektet er ledet av Annette Fagerlund ved matforskningsinstituttet Nofima og samler en tverrfaglig gruppe av aktører fra akademia, industri og interesseorganisasjoner. PathoSeq er finansiert av Bionær-programmet i Forskningsrådet (prosjekt nr 294910). Veilederen bygger i tillegg på forskning i Nofimas strategiske program, Future Food Control (Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, Prosjekt 314743) og tidligere forsknings- og innovasjonsprosjekter (Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (prosjekt 207765) og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (prosjekt 900521)

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen