I dette prosjektet utarbeides det en anbefaling for bekjempelse av listeria i sjømatnæringen gjennom vask og desinfeksjon.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. mar 2023

Slutt

31. des 2024

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Prosjektleder(e):

Solveig Langsrud

Bakgrunn

Listeria monocytogenes er en av de dødeligste bakteriene som smitter gjennom mat, og får derfor høy oppmerksomhet hos mat- og helsemyndighetene og alle ledd i sjømatproduksjonen fram til konsument. Forskning og erfaring har vist at listeria kommer inn i produksjonsmiljøet fra fiskeråvarer eller på grunn av dårlig soneskille og at den kan etablere seg i nisjer i miljøet som er vanskelig å nå ved renhold. For å forebygge listeria er viktigste tiltak 1) å sørge for at den ikke finne nisjer der den kan overleve i produksjonsutstyret og 2) sørge for at listeria som kommer inn (f.eks. fra råvarer) fjernes under renholdet.

Listeria er gode til å danne biofilmer og er derfor ekstra vanskelig å fjerne. Listeria kan vokse som biofilmer på alle typer laksefraksjoner – fettrike, proteinrike og blod, men best i de to førstnevnte. Typiske hustammer av listeria er ikke bare ekstra gode til å danne biofilm, de har beskyttelsesmekanismer mot drapseffekten av lut, som er et viktig virkestoff i vaskemidler samt mot kationiske tensider eller oksidative midler, som er de vanligste virkestoffene i desinfeksjonsmidler. Det er behov for renholdsløsninger som er mer bærekraftige, både fra et effekt, HMS-, økonomisk, miljø- og korrosjonsperspektiv.

Hovedmål

Å utarbeide en anbefaling for bekjempelse av Listeria monocytogenes i sjømatnæringen gjennom vask og desinfeksjon basert på beste nåværende praksis og nye muligheter.

Verdt å vite