Vitenskapelig artikkel

Whole room disinfection with hydrogen peroxide mist to control Listeria monocytogenes in food industry related environments

Møretrø, Trond; Fanebust, Helge; Fagerlund, Annette; Langsrud, Solveig

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: International journal of food microbiology, vol. 292, p. 118–125, 2019

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0168-1605
Elektronisk: 1879-3460

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI