Prosjektet skal munne ut i et nytt produksjons- og produktkonsept for mer attraktive hvitfiskprodukter med lavt miljøavtrykk til et krevende marked året rundt.

Sist oppdatert

Start

01. jan 2021

Slutt

31. des 2023

Finansiert av

Norges forskningsråd - IPN

Samarbeid

Gunnar Klo AS (prosjekteier), Fresh PL, Südpack, Multivac, Oda, Rema 1000 og Norsus

Mål

Prosjektets overordnede mål er å øke verdiskaping og bidra til bedre lønnsomhet og konkurransekraft for norsk prosessert hvitfisk. Dette vil gjøres ved å utvikle mer attraktive hvitfiskprodukter med lavt miljøavtrykk.

Forskningsområder

Bærekraftige emballeringssystemer, kvalitetsforbedring og økt holdbarhet for å forhindre matsvinn i butikk og hos forbruker vil være sentrale forskningsområder.

Miljødokumentasjon av et nytt konsept knyttet til ulike faktorer i verdikjeden vil være viktig i arbeidet med å redusere miljøbelastningen til produktkonseptet.