Listeria vokser og overlever i produksjonsmiljøet og i produkter.

Listeria i kjøtt

 Trygg og holdbar mat  

Målet er å redusere forekomsten av Listeria i kjøttprodukter. Både produksjonsmiljøet og sluttprodukter vil bli undersøkt. Søkelyset rettes spesielt mot de to produktgruppene: Spiseklare produkter som ikke varmebehandles av forbrukeren og såkalte utilsiktet spiseklare produkter

Tidspunkt:2. januar 2012 – 31. desember 2015
Finansiering: Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL), Jordbruksavtalen, kjøttbransjen og renholdsbransjen
Samarbeid:Hovedsøker og prosjektansvarlig er Nortura og prosjektet er ledet av Nofima. Andre samarbeidspartnere er Kjøtt og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Grilstad, Lilleborg, ISS Facility Services, Veterinærinstituttet og NHO Mat og landbruk
Kontaktperson
Portrettbilde av Trond Møretrø
Trond Møretrø

Forsker
Tlf.: +47 466 98 186
trond.moretro@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Solveig Langsrud
Solveig Langsrud

Seniorforsker
Tlf.: +47 905 67 218
solveig.langsrud@nofima.no

Prosjektet er et innovasjonsprosjekt for næringslivet (IPN) fra Norges forskningsråd, og vil kobles opp mot andre prosjekter med liknende problemstillinger relatert til oste- og lakseindustrien.

Mål med prosjektet

Hovedmålet i prosjektet er å redusere forekomsten av Listeria monocytogenes i kjøttprodukter. Både produksjonsmiljøet og sluttprodukter vil bli undersøkt i prosjektet, og målet er at man ved hjelp av disse undersøkelsene vil få ny kunnskap om smittekilder og hvordan Listeria vokser og overlever i produksjonsmiljøet og i produkter. Siden noen produkter er mer utsatt enn andre for listeriasmitte vil det i dette prosjektet fokuseres på to produktgrupper: Spiseklare produkter som ikke varmebehandles av forbrukeren, som pålegg eller salatkylling, og såkalte utilsiktet spiseklare produkter. Sistnevnte er produkter som i utgangspunktet er beregnet for oppvarming, men som av noen forbrukere spises kalde, som for eksempel grillpølser eller karbonadekaker.

Kartlegging er i gang

I startfasen av prosjektet er det innhentet tilgjengelig informasjon ved hjelp av litteraturstudier og en spørreundersøkelse sendt ut til norske kjøttprodusenter. I denne spørreundersøkelsen er det blant annet blitt spurt om tidligere erfaringer med Listeria monocytogenes, rutiner for prøvetaking og forebygging og håndtering ved påvisning av Listeria. Samtidigble det utarbeidet planer for utprøving av prøvetakingsmetoder. Det blir testet ut nye tilgjengelige metoder for påvisning av Listeria og disse vil sammenliknes med metodene som er i bruk i dag.

Alle Listeria-isolater fra prosjektet, blir analysert ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Målet er å avdekke smitteveier samt å avklare om samme listeriastamme forekommer over lengre tid i samme bedrift.

Videre gjennomføres forsøk for å studere hvordan ulike produksjonsforhold vil påvirke bakteriens evne til å vokse og overleve i produkter og produksjonsmiljø. Dessuten undersøkes vaske- og desinfeksjonsrutiner undersøkes og i samarbeid med Lilleborg og ISS vurderes både gamle og nye metoder for vask og desinfeksjon.

Mot slutten av prosjektet skal det utformes en veileder som skal kunne hjelpe bedriftene med å gjennomføre trygge, men også mest mulig effektive og rimelige tiltak for å redusere forekomsten av Listeria monocytogenes.

Prosjektdeltakere: Bakerste rad f.v.: Maan Singh Sidhu (NFR), Solveig Langsrud, Knut Framstad (Nortura), Taran Skjerdal (VI), Kofitsyo Cudjoe (VI), Ole Nesteng (Nortura) Første rad f.v.: Mette Juberg Varan (KLF), Silje Bjørlykke (Lilleborg), Bjørn Schirmer, Trond Møretrø, Nils Kristian Bakke (ISS), Hilde Mellegård (Nortura) .

Prosjektdeltakere: Bakerste rad f.v.: Maan Singh Sidhu (NFR), Solveig Langsrud, Knut Framstad (Nortura), Taran Skjerdal (VI), Kofitsyo Cudjoe (VI), Ole Nesteng (Nortura) Første rad f.v.: Mette Juberg Varan (KLF), Silje Bjørlykke (Lilleborg), Bjørn Schirmer, Trond Møretrø, Nils Kristian Bakke (ISS), Hilde Mellegård (Nortura).

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Forskningsanlegg

 
Patogen prosesshall

Forsøkshallen er et nasjonalt senter og Europas første høysikkerhetsproduksjonshall. Her studerer forskere livsfarlige bakterier som Listeria monocytogenes og E.coli (EHEC) i et realistisk …