Nofima koordinerer det store EU-prosjektet SafeConsume der 32 partnere i 14 land i Europa bidrar til å redusere helsefare fra matbårne sykdommer.

SafeConsume

Safer food through changed consumer behavior

 Sensorikk, forbruker og innovasjon    Trygg og holdbar mat  

Det overordnede målet med dette store EU-prosjektet er å redusere helsebelastningene fra matbårne sykdomsfremkallende bakterier. For å nå dette målet trenger forskere, myndigheter, markedsaktører og forbrukere oppdatert kunnskap og nye verktøy.

Tidspunkt:1. mai 2017 – 30. april 2022
Finansiering: EU-Horisont 2020
Finansiør:EU
Samarbeid:«SafeConsume» koordineres av Nofima. 32 partnere i 14 land i Europa skal over fem år med 9,5 millioner euro til rådighet, bidra til redusert helsefare fra matbårne sykdommer.
Kontaktperson
Portrettbilde av Solveig Langsrud
Solveig Langsrud

Seniorforsker
Tlf.: +47 905 67 218
solveig.langsrud@nofima.no

Prosjektets nettside

Prosjektets nettside SafeConsume.eu oppdateres jevnlig. Her finner du siste nytt fra prosjektet.

Du kan også følge prosjektet via facebook, twitter og instagram, samt abonnere på nyhetsbrevet.

 

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for nye strategier som kan hjelpe forbrukerne til selv å redusere risikoen for matbåren smitte. For nesten 40 prosent av matbårne sykdomsutbrudd, skyldes forhold som forbrukeren rår over. I hovedsak skyldes dette dårlig hygiene, for dårlig kjøling og utilstrekkelig varmebehandling.

Sykdom og dødsfall på grunn av dårlig kjøkkenhygiene er vanligere i andre europeiske land enn Norge, spesielt i land som har Salmonella og høyere forekomst av Campylobacter. Likevel har vi også i Norge har vaner som gjør at vi kan bli eksponert for sykdomsfremkallende bakterier, virus eller parasitter.

‒ Matindustriens anstrengelser hjelper lite dersom det likevel svikter hjemme på kjøkkenbenken. Ambisjonen i dette forskningsprosjektet er gi forbrukene kunnskapen og verktøyene de trenger for å oppbevare og lage mat hjemme på en tryggere måte, sier prosjektleder og Nofima-forsker Solveig Langsrud.

Hvorfor følger ikke folk myndighetenes råd?

Forskerne studerer hva som faktisk er matlagingsvanene til forbrukere over hele Europa. Og når vanene ikke samsvarer med myndighetenes råd, vil de finne ut av hvorfor.

Innovasjonsoppgaven til det tverrfaglige teamet av naturvitere, teknologer, mikrobiologer, sosiologer, arkitekter og designere, er å gjøre det enklere for folk å gjøre ting riktig på kjøkkenet. For å oppnå det, skal de finne ut av hvordan myndighetene kan skreddersy informasjonen så den når inn til forbrukernes bevissthet, utvikle dataspill om kjøkkenhygiene og designe kjøkkenutstyr som legger til rette for bedre hygiene.

De mest sykdomsfremkallende bakteriene

Det er fem patogener som står for 70 prosent av alle matbårne sykdommer i Europa. Det er disse forskerne i SafeConsume skal se nærmere på. De fem er Salmonella, Campylobacter, Toxoplasma, Norovirus og Listeria.

Prosjektet består av totalt ni arbeidspakker

Nofima deltar i syv av disse ni arbeidspakkene, og flere av Nofimas avdelinger deltar innen forsknings-, innovasjons-, kommunikasjonsaktiviteter. Solveig Langsrud er faglig prosjektkoordinator, Anne Risbråthe er prosjektleder og Nina Veflen Olsen leder arbeidspakke 5.

Forholdet mellom de ulike arbeidspakkene illustreres i figuren overfor.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker