SafeConsume var et stort europeisk prosjekt med mål å hjelpe europeiske forbrukere med å unngå matbåren sykdom.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. mai 2017

Slutt

30. apr 2022

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

«SafeConsume» koordineres av Nofima. 32 partnere i 14 land i Europa skal over fem år med 9,5 millioner euro til rådighet, bidra til redusert helsefare fra matbårne sykdommer.

Kostnadsrammen var 9.5 millioner euro og 32 partnere var involvert i prosjektet som ble avsluttet i 2022. Prosjektet ble ledet av Nofima.

Oppsummering

  • Basert risikoanalyser av på vanlige kjøkkenpraksiser i europeiske husholdninger og forbrukerkunnskap, ble det laget mer treffsikre råd til forbrukere, et undervisningsmateriell for tenåringer, et matsikkerhetsspill og flere verktøy som skal gjøre det lettere å oppbevare og lage trygg mat. 
  • For å forbedre mattrygghetspolitikken ble det utviklet et selvevalueringsverktøy for risikokommunikasjon og anbefalinger for en politikk som balanserer sikkerhet og miljøhensyn. 
  • Drøyt 75 produkt- og forretningsideer er samlet og fritt tilgjengelig i  “Book of Ideas”
  • Det ble publisert 53 vitenskapelige artikler i løpet av de fem årene prosjektet varte.
  • Prosjektet fikk bred mediedekning: De fem mest dekkede resultatene ble publisert gjennom 715 medieoppslag over hele verden, inkludert CNN og New York Times.

En oppsummering av prosjektet kan finnes her: https://doi.org/10.5281/zenodo.7509468

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet var behovet for nye strategier som kan hjelpe forbrukerne til selv å redusere risikoen for matbåren smitte.

Nesten 40 prosent av matbårne sykdomsutbrudd, skyldes forhold som forbrukeren rår over. I hovedsak skyldes dette dårlig hygiene, for dårlig kjøling og utilstrekkelig varmebehandling. Sykdom og dødsfall på grunn av dårlig kjøkkenhygiene er vanligere i andre europeiske land enn Norge, spesielt i land som har Salmonella og høyere forekomst av Campylobacter. Likevel har vi også i Norge har vaner som gjør at vi kan bli eksponert for sykdomsfremkallende bakterier, virus eller parasitter.

De mest sykdomsfremkallende bakteriene

Det er fem patogener som står for 70 prosent av alle matbårne sykdommer i Europa. Det er disse forskerne i SafeConsume så nærmere på. De fem er:

  • Salmonella
  • Campylobacter
  • Toxoplasma
  • Norovirus
  • Listeria.

Ni arbeidspakker

Nofima deltok i syv av de ni arbeidspakkene i prosjektet, og flere av Nofimas avdelinger deltok innen forsknings-, innovasjons-, kommunikasjonsaktiviteter.

Solveig Langsrud var faglig prosjektkoordinator, Anne Risbråthe var prosjektleder og Nina Veflen Olsen ledet arbeidspakke 5.

Forholdet mellom de ulike arbeidspakkene illustreres i figuren overfor.

Prosjektets nettside

SafeConsume hadde eget nettsted.

Gå til safeconsume.eu

Prosjektet hadde også egne sider på Facebook, Twitter og Instagram.  

Publikasjoner