Gå til hovedinnhold

Det overordnede målet med dette store EU-prosjektet er å redusere helsebelastningene fra matbårne sykdomsfremkallende bakterier. For å nå dette målet trenger forskere, myndigheter, markedsaktører og forbrukere oppdatert kunnskap og nye verktøy.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. mai 2017

Slutt

30. apr 2022

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

«SafeConsume» koordineres av Nofima. 32 partnere i 14 land i Europa skal over fem år med 9,5 millioner euro til rådighet, bidra til redusert helsefare fra matbårne sykdommer.

I prosjektet har vi tatt frem en egen “Book of Ideas” der drøyt 75 produkt- og forrretningsideer er samlet og fritt tilgjengelig for alle som ønsker å videreutvikle disse.

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for nye strategier som kan hjelpe forbrukerne til selv å redusere risikoen for matbåren smitte.

Nesten 40 prosent av matbårne sykdomsutbrudd, skyldes forhold som forbrukeren rår over. I hovedsak skyldes dette dårlig hygiene, for dårlig kjøling og utilstrekkelig varmebehandling. Sykdom og dødsfall på grunn av dårlig kjøkkenhygiene er vanligere i andre europeiske land enn Norge, spesielt i land som har Salmonella og høyere forekomst av Campylobacter. Likevel har vi også i Norge har vaner som gjør at vi kan bli eksponert for sykdomsfremkallende bakterier, virus eller parasitter.

‒ Matindustriens anstrengelser hjelper lite dersom det likevel svikter hjemme på kjøkkenbenken. Ambisjonen i dette forskningsprosjektet er gi forbrukene kunnskapen og verktøyene de trenger for å oppbevare og lage mat hjemme på en tryggere måte, sier prosjektleder og Nofima-forsker Solveig Langsrud.

Hvorfor følger ikke folk myndighetenes råd?

Forskerne studerer hva som faktisk er matlagingsvanene til forbrukere over hele Europa. Og når vanene ikke samsvarer med myndighetenes råd, vil de finne ut av hvorfor. Innovasjonsoppgaven til det tverrfaglige teamet av naturvitere, teknologer, mikrobiologer, sosiologer, arkitekter og designere, er å gjøre det enklere for folk å gjøre ting riktig på kjøkkenet.

For å oppnå det, skal de finne ut av hvordan myndighetene kan skreddersy informasjonen så den når inn til forbrukernes bevissthet, utvikle dataspill om kjøkkenhygiene og designe kjøkkenutstyr som legger til rette for bedre hygiene.

De mest sykdomsfremkallende bakteriene

Det er fem patogener som står for 70 prosent av alle matbårne sykdommer i Europa. Det er disse forskerne i SafeConsume skal se nærmere på. De fem er:

  • Salmonella
  • Campylobacter
  • Toxoplasma
  • Norovirus
  • Listeria.

Prosjektet består av totalt ni arbeidspakker

Nofima deltar i syv av disse ni arbeidspakkene, og flere av Nofimas avdelinger deltar innen forsknings-, innovasjons-, kommunikasjonsaktiviteter.

Solveig Langsrud er faglig prosjektkoordinator, Anne Risbråthe er prosjektleder og Nina Veflen Olsen leder arbeidspakke 5.

Forholdet mellom de ulike arbeidspakkene illustreres i figuren overfor.

Prosjektets nettside

SafeConsume har eget nettsted som oppdateres jevnlig. Der finner du også mer informasjon og kan følge med på siste nytt fra prosjektet.

Gå til safeconsume.eu

Du kan også følge prosjektet via Facebook, Twitter og Instagram.

Abonnerer du på nyhetsbrevet, får du siste nytt direkte på e-post.  

Publikasjoner