Vitenskapelig artikkel

Consumer preferences, internal color and reduction of shigatoxigenic Escherichia coli in cooked hamburgers

Røssvoll, Elin Halbach; Sørheim, Oddvin; Heir, Even; Møretrø, Trond; Olsen, Nina Veflen; Langsrud, Solveig

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Meat Science, vol. 96, p. 695–703, 2014

Utgiver: Elsevier

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0309-1740
Elektronisk: 1873-4138

Open Access: none

Lenker:
DOI