Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

Cooking hamburgers at home - consumer preferences, internal color and survival of shigatoxigenic Eschericia coli

Røssvoll, Elin ; Sørheim, Oddvin; Heir, Even; Møretrø, Trond; Olsen, Nina Veflen; Langsrud, Solveig

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Meat Science, p. 695–703, 2013

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0309-1740
Elektronisk: 1873-4138

Open Access: none

Lenker:
DOI