Vitenskapelig artikkel

Situated food safety behavior

Olsen, Nina Veflen; Røssvoll, Elin; Langsrud, Solveig; Scholderer, Joachim

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Appetite, vol. 153, p. 8, 2020

Utgiver: Academic Press

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0195-6663
Elektronisk: 1095-8304

Open Access: none

Lenker:
DOI