MICROORC vil utvikle løsninger som reduserer og forhindrer matsvinn og matavfall gjennom overvåking, bruk og kontroll av bakteriesamfunn i mat og matforedlingskjeden.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. nov 2023

Slutt

31. okt 2027

Finansiert av

Horisont Europa (EU)

Samarbeid

MICROORC er et tverrfaglig Horisont Europa-prosjekt med 18 partnere fra ni ulike land. Prosjektets partnere er i tillegg til Nofima: Norsk Kylling AS og Cermaq Norway AS (Norge), Universidade Católica Portuguesa, Vizelpas Comercio de Artigos Plasticos Limitada, Primor Charcutaria Prima og Lusiaves (Portugal), bioMérieux SA, Ifremer og CITPPM (Frankrike), Universitetet i København og Chr. Hansen AS (Danmark), RISE – Research Institutes of Sweden og Innoscentia AB (Sverige), University of Veterinary Medicine Budapest (Ungarn), Oulu University of Applied Sciences (Finland), CiaoTech (Italia) og Noel Alimentaria SA (Spania).

Målet med MICROORC er å redusere avfall av lettbedervelige matvarer i detaljhandel og husholdning.

Bakgrunn 

Både matsvinn og matbårne sykdommer er store globale problemer. EU-prosjektet MICROORC vil være en del av løsningen for begge, gjennom bedre kontroll med sykdomsfremkallende og kvalitetsforringende mikroorganismer.

 • Matavfallet i EU utgjør over 58 millioner tonn (131 kg/innbygger) årlig, med en anslått markedsverdi på 132 milliarder euro.
 • Når det gjelder matbårne sykdommer, var det 5,763 matbårne utbrudd i EU i 2022, en økning på 44% sammenlignet med 2021.

Mål

MICROORC skal utvikle forretningsløsninger for å forutsi og forlenge holdbarheten til kylling, laks og plantebaserte kjøtterstattere, redusere matavfall og fremme et bærekraftig matsystem:

 1. Holdbarhetsmerking som er dynamisk og som tar utgangspunkt i hvordan en forbruker vil oppfatte spisekvaliteten
  1. Datamodeller som forutsier utløpsdato til det enkelte produkt 
  1. Raske analysemetoder for å påvise mikroorganismer 
  1. Smarte etiketter som kan gi informasjon om matens gjenværende holdbarhetstid 
 2. Emballering og konservering som bevarer spisekvalitet og trygghet lenger
  1. Nye emballasjeløsninger med gjenvinnbare materialer 
  1. Nye konserveringsmetoder med der man utnytter naturlige bakterekulturer for å forlenge holdbarhet og gjøre maten trygg

Under produktutviklingen vil MICROORC

 • Evaluere forbrukeraksept og miljømessige bærekraftsaspekter i alle stadier av produktets livssyklus
 • Identifisere og bidra til å løse lovgivningsmessige og regulatoriske utfordringer for implementering av ny teknologi
 • Foreslå et nytt politisk rammeverk for mikrobiomkontroll i matsystemet.

Partnere