Prosjektet har som mål å undersøke potensialet for en hurtigtest for påvisning av listeria i havbruksnæringen.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

09. mar 2023

Slutt

31. mai 2024

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansering

Faktaark

For å forebygge listeria i mat er det viktig med raskere metoder for påvisning. Nofima har kartlagt hvilke metoder for påvisning av Listeria monocytogenes som finnes på markedet og vurdert mulighetene for å utvikle en raskere teknologi.

Forskerne har laget et faktaark som kan lastes ned.

Bakgrunn

Bakterieslekten listeria består av flere arter der Listeria monocytogenes er den som forårsakersykdom hos mennesker. L. monocytogenes er en av de matpatogene bakteriene man bekymrer seg mest over i norsk matindustri da den er vanlig forekommende i naturen og produksjonsmiljø. Årsaken til listeria-smitte er som oftest inntak av kontaminerte spiseklare produkter.

Det er viktig for sjømatnæringen med best mulig kunnskap om nye løsninger for forebygging og håndtering av listeria. FHF har i den forbindelse finansiert et mulighetsstudium for å avklare om det er faglig og teknisk mulig å utvikle en metodikk som påviser eventuell forekomst av listeria i løpet av 20–30 minutter og hvilke økonomiske kostnader som eventuelt vil kreves.

Hovedmål

Å kartlegge om en utvikling av hurtigtest (20–30 minutter) for påvisning av listeria i havbruksnæringen er gjennomførbart.

Verdt å vite

Publikasjoner