Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Morten Heide

Jeg har arbeidet som forsker på Nofima ved avdeling Markedsforskning siden 2001. Min forskning er knyttet til markedsføring mot forbruker og på industrielt nivå, med særlig fokus på forskning innen produkt- og markedsutvikling.
Jeg har jobbet med en lang rekke prosjekter på ulike arter som torsk (fersk, tint, klippfisk, tørrfisk, levendelagret og oppdrettet), laks, sild, makrell, sei og reker. Disse prosjektene har blitt gjennomført i ulike land og kulturer som Norge, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Portugal, Spania, Ukraina, Polen, USA, Egypt, Nigeria og Sør-Afrika. Jeg har jobbet med store deler av verdikjeden fra norske fiskere, produsenter og eksportører til utenlandske importører, grossister, videreforedlere, supermarkedskjeder, restauranter og forbrukere.
Jeg har lang erfaring som prosjektleder, og har i tillegg vært prosjektmedarbeider på en rekke prosjekter.Prosjektene jeg har jobbet med har hatt svært variert problematikk, fra nye sildeprodukter til Tyskland og Ukraina, restauranttesting av oppdrettet torsk, gryteklar tørrfisk og klippfisk i Norge, laks til Sør-Afrika og franske forbrukeres oppfatning av fersk og tint torsk. Mange av prosjektene har hatt fokus på utvikling og utprøving av nye produkter og produktformer i ulike marked. Her kan nevnes gryteklar tørrfisk, oppdrettet og levendelagret torsk, nye silde- og rekeprodukter, tinte filetprodukter og sjømatsuvenirer.
Jeg har en Master i Fishery Science (Fiskerikandidat) fra Norges Fiskerihøgskole, og har også studert ved Univerity og Stirling og Wageningen University.

Morten har 20 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Heide, Morten; Olsen, Svein Ottar; 2018: The use of food quality and prestige-based benefits for consumer segmentation

Heide, Morten; Olsen, Svein Ottar; 2017: Influence of packaging attributes on consumer evaluation of fresh cod

Heide, Morten; 2017: The influence of Product, contextual and individual characteristics on Food evaluation

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; 2016: Fish quality and consumers; how do consumers’ knowledge about and involvement in fish quality define factors that influence fish buying behaviour?

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Borch, Trude Kristin; 2016: Food souvenirs: buying behaviour of tourists in Norway

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Wien, Anders Hauge; Honkanen, Pirjo; 2016: Traditional Sushi for Modern Consumers: A Comparison Between Sushi Consumption Behavior in Japan and Norway

Altintzoglou, Themistoklis; Skuland, Aase Vorre; Carlehög, Mats; Sone, Izumi; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; 2015: Providing a food choice option increases children’s liking of fish as part of a meal

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; 2015: Targeting consumers of fish fillets based innovativeness and convenience orientation

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; 2014: A comparison of French and English consumers expectations regarding labeled cod fillet products

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Carlehög, Mats; 2014: French consumer profiles' reactions to information on cod fillet products

Altintzoglou, Themistoklis; Nøstvold, Bjørg Helen; Carlehög, Mats; Heide, Morten; Østli, Jens; Egeness, Finn-Arne; 2012: The influence of labelling on consumers' evaluations of fresh and thawed cod fillets in England

Heide, Morten; Olsen, Svein Ottar; 2011: Co-production and time use. Influence on product evaluation

Heide, Morten; Olsen, Svein Ottar; Dopico, Domingo C.; 2010: The influence of test situation and satisfaction with preparation on evaluation and intention to consume a new seafood product

Bjørklund, Oddrun; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2008: Farmed Atlantic Cod: Perceived Quality and Attitudes Amongst European Restaurant Chefs

Olsen, Svein Ottar; Heide, Morten; Calvo, Domingo; Toften, Kjell; 2008: Explaining intention to consume a new fish product: A cross-generational and cross-cultural comparison

Jornet, Lorena Gallart; Heide, Morten; Østli, Jens; 2005: Market situation of Norwegian bacalao on the Mediterranean Spanish coast

Heide, Morten; Østli, Jens; 2004: Preferanse for klippfisk i Lisboa, Portugal: Segmentering og muligheter for produktoptimalisering

Østli, Jens; Heide, Morten; 2003: Kjøkkensjefer er en viktig ressurs i produktutvikling

Luten, Joop; Kole, Adriaan; Schelvis, Rian; Veldman, Martine; Heide, Morten; Carlehög, Mats; Akse, Leif; 2002: Evaluation of wild cod versus wild caught, farmed raised cod from Norway by Dutch consumers

Olsson, Ulf H.; Heide, Morten; Engeset, Marit Gundersen; 1996: Hotel Guest Satisfaction among Business Travelers

Morten har 87 andre publikasjoner i Cristin:

Heide, Morten; 2019: Økt konsum av sjømat i Norge. Muligheter og barrierer i norsk dagligvarehandel

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Heide, Morten; Govaerts, Florent; Hansen, Kristin Beate; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Vøllestad, Åse; Ramstad, Susanne; 2019: Status, verdi og utfordringer for matproduksjon i Arktisk Norge – Rapport 2 "Arktis som en matproduserende region"

Olsen, Svein Ottar; Hansen, kÅre; Heide, Morten; 2019: “Consumers’ Sensory Evaluation And Intention To Consume Traditionally-produced Salted Seafood: The Role Of Nostalgia And Involvement In Luxury

Heide, Morten; 2019: Hvordan øke salg av sjømat i Norge

Heide, Morten; 2019: Vi kan få mer fisk på norske tallerkener

James, Philip; Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; 2018: Kan vi gjøre stillehavsøsters til næringsvei i Skagerrak?

Henriksen, Edgar; Heide, Morten; Hansen, Øyvind J; Mortensen, Atle; 2018: Kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; 2018: The UK retail market for fresh and defrosted cod

Heide, Morten; 2018: Film: Informasjon om ferskhet er viktig. Foredrag: Hvordan skape unike kjøps- og spiseopplevelser med torsk

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; 2018: På tide med tint torsk. To forskere samtaler om torsk som er tint

Heide, Morten; 2017: Thawed Fish vs fresh Fish - consumer/market consideratios

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; 2017: Fresh words for frozen expectations: consumer perceptions of frozen and defrosted fish

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; 2017: Fresk: a project for the optimization of technical quality and expected product experience regarding fish that is frozen and thawed

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; 2017: Markedsmessige muligheter og barrierer for Norsk stillehavsøsters

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; 2017: Stillehavsøsters

Heide, Morten; 2017: Hva påvirker forbrukerens valg av sjømat i Norge?

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo; 2017: Markedsmessige muligheter og barrierer for norsk stillehavsøsters

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2016: Kvalitet på filetprodukter av kvalitetsmerket skrei

Heide, Morten; Olsen, Svein Ottar; 2016: The influence of visual and informational packaging attributes on consumer choice of fresh fish in Norway

Heide, Morten; 2016: Some examples of marketing Research utilized by Norwegian Seafood industry

Heide, Morten; Alm, Siril; 2016: Hvorfor spiser vi ikke mer sjømat?

Kristoffersen, Silje; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2016: Shelf life of Skrei (Gadus morhua L.) fillets related to different storage conditions

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Verdikjeder og kjøpskriterier i det sørafrikanske markedet for laks

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Differensiering av laks i Sør-Afrika

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; 2015: Laks til Sør-Afrika – Sluttrapport FHF

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Wien, Anders Hauge; Honkanen, Pirjo; 2015: Traditional sushi for modern consumers; a comparison between sushi consumption behaviour in Japan and Norway

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; 2015: Hamburgers or foie gras? What do tourists want to eat?

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; 2015: Buying seafood souvenirs; the influence of innovativeness

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Wien, Anders Hauge; Honkanen, Pirjo; 2015: Traditional sushi for modern consumers; a comparison between sushi consumption behaviour in Japan and Norway

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Hvordan møter sørafrikanske aktører de høye lakseprisene? Tredje artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Kjøpskriterier for atlantisk oppdrettslaks i Sør-Afrika. Fjerde artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Laks på menyen i Sør-Afrika. Femte artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Markedsandeler for norsk laks i Sør-Afrika. Andre artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Tint laks i Sør-Afrika. Sjette artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Heide, Morten; Egeness, Finn-Arne; 2015: Sushi i Sør-Afrika. Sjuende artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Heide, Morten; Egeness, Finn-Arne; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Markedet for laks i Sør-Afrika. Første artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; 2014: Fish quality and consumers; how do consumers’ knowledge about and involvement in fish quality define factors that influence fish buying behaviour?

Altintzoglou, Themistoklis; Skuland, Aase Vorre; Carlehög, Mats; Sone, Izumi; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; 2014: I chose it, therefore I like it; cognitive dissonance increases liking of fish by Norwegian children

Borch, Trude Kristin; Heide, Morten; Iversen, Audun; Altintzoglou, Themistoklis; 2014: Sjømat som suvenir – utenlandske turisters preferanser og erfaringer i Norge

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; 2014: Laks til Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; 2014: Laks til Sør-Afrika. Handelsstatistikk og makroøkonomiske rammebetingelser

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; 2014: Consumer segmentation based on involvement in and knowledge about fish quality

Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; 2014: Bearbeiding av makrell til røyking - fase 1: Muligheter og barrierer

Heide, Morten; Olsen, Svein Ottar; 2014: Social context effects in product evaluation

Heide, Morten; Skåra, Torstein; Sætren, Øyvind; 2014: Markedsvurdering av nye sildeprodukter i Ukraina og Tyskland

Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; 2014: Et viktig marked

Karlsen, Kine Mari; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Heide, Morten; Henriksen, Edgar; 2014: Kvalitet på fisk - hvorfor er det viktig?

Karlsen, Kine Mari; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Heide, Morten; Henriksen, Edgar; 2014: Kvalitet på fisk - hvorfor er det viktig?

Heide, Morten; 2014: Frossenfiskens renessanse

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; Wien, Anders Hauge; 2013: Motives that Drive Food Choice in France and Japan

Altintzoglou, Themistoklis; Skuland, Aase Vorre; Carlehög, Mats; Sone, Izumi; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; 2013: The effect of choice possibility on the evaluation of fish by Norwegian children

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; 2013: Egypt - et robust sildemarked

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; 2013: Targeting fish fillet consumers based on innovativeness and convenience orientation

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo; Wien, Anders Hauge; 2013: A segmentation of French sushi consumers based on eating situation

Heide, Morten; Henriksen, Edgar; 2013: Variabel kvalitet i verdikjeden. Hvordan påvirker kvalitet lønnsomhet?

Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; 2013: Hvorfor lykkes ikke flere nye sjømatprodukter?

Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2013: Hvordan påvirker nye ferskfiskprodukter markedet?En undersøkelse blant produsenter og supermarkedskjeder i Norge

Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2013: Perceived competitive advantage for new products

Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; 2013: Afrika er viktig for eksporten

Heide, Morten; Voldnes, Gøril; Sogn-Grundvåg, Geir; Sone, Izumi; 2013: Nye sildeprodukter til Tyskland og Ukraina. En markedsvurdering

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Heide, Morten; Isaksen, John Roald; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; 2013: Kvalitet og verdiskaping. Hvorfor får vi ikke den kvaliteten vi ønsker?

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; 2013: Plan for markedsrettet FoU-arbeid i Afrika. Forprosjekt

Sogn-Grundvåg, Geir; Heide, Morten; 2013: Høykvalitetsprodukter med suksess i hjemmemarkedet

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Carlehög, Mats; 2012: French consumer concerns about fresh and frozen fish; Perspectives of three segments based on use of and trust in information sources

Tobiassen, Torbjørn; Herland, Hilde; Heide, Morten; Østli, Jens; Sogn-Grundvåg, Geir; Midling, Kjell Øyvind; Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne; 2012: Bedøvelse av laksefisk - status i forhold til forskrift og produktfeil

Heide, Morten; 2012: Regulering og kvalitet

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Carlehög, Mats; 2011: French consumers’ impressions of fresh, frozen and thawed cod; Results from a focus-group study

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Carlehög, Mats; Nøstvold, Bjørg Helen; 2011: Franske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk

Heide, Morten; Carlehög, Mats; 2011: Nye rekeprodukter til det norske markedet Utvikling av middagsretter med pillede reker som ingrediens

Voldnes, Gøril; Heide, Morten; 2011: Felles kvalitetsmerking av norske pelagiske produkter - har det noe for seg?

Bjørklund, Oddrun; Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Tveterås, Ragnar; Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; Isaksen, John Roald; Heide, Morten; 2010: Markedsforskning knyttet til sjømat - Kartlegging i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika

Egeness, Finn-Arne; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge; Nøstvold, Bjørg Helen; Heide, Morten; 2010: Markedsendringer i britiske supermarkedkjeder – tint blir ferskt

Heide, Morten; Utsi, Tove Aagnes; 2010: Reindeer calf meat, a unique product?

Heide, Morten; Utsi, Tove Aagnes; 2010: Reindeer calf meet, a unique product?

Winther, Ulf; Ulgenes, Yngve; Heide, Morten; Haug, Lise; Uhlig, Christian; Jensen, Hallvard; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar; 2010: En mulighetsstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett

Heide, Morten; Utsi, Tove Aagnes; Østli, Jens; 2009: Markedstest av reinkalvkjøtt i det norske restaurantsegmentet

Aas, Kåre; Aas, Kåre; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; 2007: Levendefangst og vedlikeholdsfôring av sei som grunnlag for produktutvikling og markedsutvikling

Østli, Jens; Heide, Morten; Reiertsen, Merit; Nøstvold, Bjørg Helen; Bjørkevoll, Ingebrigt; 2007: Klippfisk – en samling populærvitenskapelige artikler

Dreyer, Bent; Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif; 2006: Fangstbasert akvakultur – status, barrierer og potensial

Bjørkevoll, Ingebrigt; Heide, Morten; Østli, Jens; 2004: Kvalitetsanalyser og markedstest av gryteklar tørrfisk

Herland, Hilde; Heide, Morten; Tidemann, Even; 2004: Tørkede fiskehoder. Etablering av en produksjonslinje for tørkede fiskehoder

Østli, Jens; Heide, Morten; 2004: Markedstest av oppdrettet torsk i det spanske restaurantsegmentet

Heide, Morten; Bjørkevoll, Ingebrigt; 2003: Markedstest av gryteklar klippfisk

Heide, Morten; Bjørklund, Oddrun; Tobiassen, Torbjørn; Østli, Jens; Hamnvik, Siri; 2003: Opplevd kvalitet og image til oppdrettet og oppfôret torsk i det norske og engelske restaurantsegmentet

Heide, Morten; Aschan, Michaela; 2002: Forekomst av svarte hoder i reker, Pandalus borealis. Spørreundersøkelse i fiskeflåte og industri

Heide, Morten; Richardsen, Roger; 2002: Markeds- og produktutvikling av tørrfisk i Nigeria

Johansen, Jan Arvid; Heide, Morten; 2001: Oppdrettet flekksteinbit – en art for eksklusive restauranter?