Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Morten Heide

Jeg har arbeidet som forsker på Nofima ved avdeling Markedsforskning siden 2001. Min forskning er knyttet til markedsføring mot forbruker og på industrielt nivå, med særlig fokus på forskning innen produkt- og markedsutvikling.
Jeg har jobbet med en lang rekke prosjekter på ulike arter som torsk (fersk, tint, klippfisk, tørrfisk, levendelagret og oppdrettet), laks, sild, makrell, sei og reker. Disse prosjektene har blitt gjennomført i ulike land og kulturer som Norge, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Portugal, Spania, Ukraina, Polen, USA, Egypt, Nigeria og Sør-Afrika. Jeg har jobbet med store deler av verdikjeden fra norske fiskere, produsenter og eksportører til utenlandske importører, grossister, videreforedlere, supermarkedskjeder, restauranter og forbrukere.
Jeg har lang erfaring som prosjektleder, og har i tillegg vært prosjektmedarbeider på en rekke prosjekter.Prosjektene jeg har jobbet med har hatt svært variert problematikk, fra nye sildeprodukter til Tyskland og Ukraina, restauranttesting av oppdrettet torsk, gryteklar tørrfisk og klippfisk i Norge, laks til Sør-Afrika og franske forbrukeres oppfatning av fersk og tint torsk. Mange av prosjektene har hatt fokus på utvikling og utprøving av nye produkter og produktformer i ulike marked. Her kan nevnes gryteklar tørrfisk, oppdrettet og levendelagret torsk, nye silde- og rekeprodukter, tinte filetprodukter og sjømatsuvenirer.
Jeg har en Master i Fishery Science (Fiskerikandidat) fra Norges Fiskerihøgskole, og har også studert ved Univerity og Stirling og Wageningen University.

Morten har 20 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Heide, Morten; Olsen, Svein Ottar; 2018: The use of food quality and prestige-based benefits for consumer segmentation

Heide, Morten; Olsen, Svein Ottar; 2017: Influence of packaging attributes on consumer evaluation of fresh cod

Heide, Morten; 2017: The influence of Product, contextual and individual characteristics on Food evaluation

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; 2016: Fish quality and consumers; how do consumers’ knowledge about and involvement in fish quality define factors that influence fish buying behaviour?

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Borch, Trude Kristin; 2016: Food souvenirs: buying behaviour of tourists in Norway

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Wien, Anders Hauge; Honkanen, Pirjo; 2016: Traditional Sushi for Modern Consumers: A Comparison Between Sushi Consumption Behavior in Japan and Norway

Altintzoglou, Themistoklis; Skuland, Aase Vorre; Carlehög, Mats; Sone, Izumi; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; 2015: Providing a food choice option increases children’s liking of fish as part of a meal

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; 2015: Targeting consumers of fish fillets based innovativeness and convenience orientation

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; 2014: A comparison of French and English consumers expectations regarding labeled cod fillet products

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Carlehög, Mats; 2014: French consumer profiles' reactions to information on cod fillet products

Altintzoglou, Themistoklis; Nøstvold, Bjørg Helen; Carlehög, Mats; Heide, Morten; Østli, Jens; Egeness, Finn-Arne; 2012: The influence of labelling on consumers' evaluations of fresh and thawed cod fillets in England

Heide, Morten; Olsen, Svein Ottar; 2011: Co-production and time use. Influence on product evaluation

Heide, Morten; Olsen, Svein Ottar; Dopico, Domingo C.; 2010: The influence of test situation and satisfaction with preparation on evaluation and intention to consume a new seafood product

Bjørklund, Oddrun; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2008: Farmed Atlantic Cod: Perceived Quality and Attitudes Amongst European Restaurant Chefs

Olsen, Svein Ottar; Heide, Morten; Calvo, Domingo; Toften, Kjell; 2008: Explaining intention to consume a new fish product: A cross-generational and cross-cultural comparison

Jornet, Lorena Gallart; Heide, Morten; Østli, Jens; 2005: Market situation of Norwegian bacalao on the Mediterranean Spanish coast

Heide, Morten; Østli, Jens; 2004: Preferanse for klippfisk i Lisboa, Portugal: Segmentering og muligheter for produktoptimalisering

Østli, Jens; Heide, Morten; 2003: Kjøkkensjefer er en viktig ressurs i produktutvikling

Luten, Joop; Kole, Adriaan; Schelvis, Rian; Veldman, Martine; Heide, Morten; Carlehög, Mats; Akse, Leif; 2002: Evaluation of wild cod versus wild caught, farmed raised cod from Norway by Dutch consumers

Olsson, Ulf H.; Heide, Morten; Engeset, Marit Gundersen; 1996: Hotel Guest Satisfaction among Business Travelers

Morten har 47 andre publikasjoner i Cristin:

Heide, Morten; 2019: Økt konsum av sjømat i Norge. Muligheter og barrierer i norsk dagligvarehandel

Henriksen, Edgar; Heide, Morten; Hansen, Øyvind J; Mortensen, Atle; 2018: Kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; 2018: På tide med tint torsk. To forskere samtaler om torsk som er tint

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo; 2017: Markedsmessige muligheter og barrierer for norsk stillehavsøsters

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2016: Kvalitet på filetprodukter av kvalitetsmerket skrei

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Verdikjeder og kjøpskriterier i det sørafrikanske markedet for laks

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Differensiering av laks i Sør-Afrika

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; 2015: Laks til Sør-Afrika – Sluttrapport FHF

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Hvordan møter sørafrikanske aktører de høye lakseprisene? Tredje artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Kjøpskriterier for atlantisk oppdrettslaks i Sør-Afrika. Fjerde artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Laks på menyen i Sør-Afrika. Femte artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Markedsandeler for norsk laks i Sør-Afrika. Andre artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Tint laks i Sør-Afrika. Sjette artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Heide, Morten; Egeness, Finn-Arne; 2015: Sushi i Sør-Afrika. Sjuende artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Heide, Morten; Egeness, Finn-Arne; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Markedet for laks i Sør-Afrika. Første artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Borch, Trude Kristin; Heide, Morten; Iversen, Audun; Altintzoglou, Themistoklis; 2014: Sjømat som suvenir – utenlandske turisters preferanser og erfaringer i Norge

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; 2014: Laks til Sør-Afrika. Handelsstatistikk og makroøkonomiske rammebetingelser

Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; 2014: Bearbeiding av makrell til røyking - fase 1: Muligheter og barrierer

Heide, Morten; Skåra, Torstein; Sætren, Øyvind; 2014: Markedsvurdering av nye sildeprodukter i Ukraina og Tyskland

Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; 2014: Et viktig marked

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; 2013: Egypt - et robust sildemarked

Heide, Morten; Henriksen, Edgar; 2013: Variabel kvalitet i verdikjeden. Hvordan påvirker kvalitet lønnsomhet?

Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; 2013: Hvorfor lykkes ikke flere nye sjømatprodukter?

Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2013: Hvordan påvirker nye ferskfiskprodukter markedet?En undersøkelse blant produsenter og supermarkedskjeder i Norge

Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; 2013: Afrika er viktig for eksporten

Heide, Morten; Voldnes, Gøril; Sogn-Grundvåg, Geir; Sone, Izumi; 2013: Nye sildeprodukter til Tyskland og Ukraina. En markedsvurdering

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; 2013: Plan for markedsrettet FoU-arbeid i Afrika. Forprosjekt

Sogn-Grundvåg, Geir; Heide, Morten; 2013: Høykvalitetsprodukter med suksess i hjemmemarkedet

Tobiassen, Torbjørn; Herland, Hilde; Heide, Morten; Østli, Jens; Sogn-Grundvåg, Geir; Midling, Kjell Øyvind; Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne; 2012: Bedøvelse av laksefisk - status i forhold til forskrift og produktfeil

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Carlehög, Mats; Nøstvold, Bjørg Helen; 2011: Franske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk

Heide, Morten; Carlehög, Mats; 2011: Nye rekeprodukter til det norske markedet Utvikling av middagsretter med pillede reker som ingrediens

Voldnes, Gøril; Heide, Morten; 2011: Felles kvalitetsmerking av norske pelagiske produkter - har det noe for seg?

Bjørklund, Oddrun; Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Tveterås, Ragnar; Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; Isaksen, John Roald; Heide, Morten; 2010: Markedsforskning knyttet til sjømat - Kartlegging i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika

Egeness, Finn-Arne; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge; Nøstvold, Bjørg Helen; Heide, Morten; 2010: Markedsendringer i britiske supermarkedkjeder – tint blir ferskt

Winther, Ulf; Ulgenes, Yngve; Heide, Morten; Haug, Lise; Uhlig, Christian; Jensen, Hallvard; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar; 2010: En mulighetsstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett

Heide, Morten; Utsi, Tove Aagnes; Østli, Jens; 2009: Markedstest av reinkalvkjøtt i det norske restaurantsegmentet

Aas, Kåre; Aas, Kåre; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; 2007: Levendefangst og vedlikeholdsfôring av sei som grunnlag for produktutvikling og markedsutvikling

Østli, Jens; Heide, Morten; Reiertsen, Merit; Nøstvold, Bjørg Helen; Bjørkevoll, Ingebrigt; 2007: Klippfisk – en samling populærvitenskapelige artikler

Dreyer, Bent; Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif; 2006: Fangstbasert akvakultur – status, barrierer og potensial

Bjørkevoll, Ingebrigt; Heide, Morten; Østli, Jens; 2004: Kvalitetsanalyser og markedstest av gryteklar tørrfisk

Herland, Hilde; Heide, Morten; Tidemann, Even; 2004: Tørkede fiskehoder. Etablering av en produksjonslinje for tørkede fiskehoder

Østli, Jens; Heide, Morten; 2004: Markedstest av oppdrettet torsk i det spanske restaurantsegmentet

Heide, Morten; Bjørkevoll, Ingebrigt; 2003: Markedstest av gryteklar klippfisk

Heide, Morten; Bjørklund, Oddrun; Tobiassen, Torbjørn; Østli, Jens; Hamnvik, Siri; 2003: Opplevd kvalitet og image til oppdrettet og oppfôret torsk i det norske og engelske restaurantsegmentet

Heide, Morten; Aschan, Michaela; 2002: Forekomst av svarte hoder i reker, Pandalus borealis. Spørreundersøkelse i fiskeflåte og industri

Heide, Morten; Richardsen, Roger; 2002: Markeds- og produktutvikling av tørrfisk i Nigeria

Johansen, Jan Arvid; Heide, Morten; 2001: Oppdrettet flekksteinbit – en art for eksklusive restauranter?