Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Morten Heide

Jeg har arbeidet som forsker på Nofima ved avdeling Markedsforskning siden 2001. Min forskning er knyttet til markedsføring mot forbruker og på industrielt nivå, med særlig fokus på forskning innen produkt- og markedsutvikling.
Jeg har jobbet med en lang rekke prosjekter på ulike arter som torsk (fersk, tint, klippfisk, tørrfisk, levendelagret og oppdrettet), laks, sild, makrell, sei og reker. Disse prosjektene har blitt gjennomført i ulike land og kulturer som Norge, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Portugal, Spania, Ukraina, Polen, USA, Egypt, Nigeria og Sør-Afrika. Jeg har jobbet med store deler av verdikjeden fra norske fiskere, produsenter og eksportører til utenlandske importører, grossister, videreforedlere, supermarkedskjeder, restauranter og forbrukere.
Jeg har lang erfaring som prosjektleder, og har i tillegg vært prosjektmedarbeider på en rekke prosjekter.
Prosjektene jeg har jobbet med har hatt svært variert problematikk, fra nye sildeprodukter til Tyskland og Ukraina, restauranttesting av oppdrettet torsk, gryteklar tørrfisk og klippfisk i Norge, laks til Sør-Afrika og franske forbrukeres oppfatning av fersk og tint torsk. Mange av prosjektene har hatt fokus på utvikling og utprøving av nye produkter og produktformer i ulike marked. Her kan nevnes gryteklar tørrfisk, oppdrettet og levendelagret torsk, nye silde- og rekeprodukter og sjømatsuvenirer. For tiden har jeg spesielt fokus på forskning på markedsføring av tint sjømat, både hvitfisk og laks.Jeg har doktorgrad fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet innen markedsføring, er Fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskole, og har også studert ved Univerity og Stirling og Wageningen University.

Morten Heide har 75 publikasjoner ved Nofima:

Slik kan vi få mer av klimavennlig transport av norsk laks

Rotabakk, Bjørn Tore; Heide, Morten; Iversen, Audun; Bergman, Kristina; Ziegler, Friederike

2021

Temperature fluctuations in processing and distribution: Effect on the shelf life of fresh cod fillets (Gadus morhua L.)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Heide, Morten; Esaiassen, Margrethe

2020

Mer miljøvennlig laks

Rotabakk, Bjørn Tore; Iversen, Audun; Heide, Morten; Bergman, Kristina; Ziegler, Friederike; Lerfall, Jørgen

2020

Temperature fluctuations in processing and distribution: Effect on the shelf life of fresh cod fillets (Gadus morhua L.)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Heide, Morten; Esaiassen, Margrethe

2020

Status, verdi og utfordringer for matproduksjon i Arktisk Norge – Rapport 2 "Arktis som en matproduserende region"

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Heide, Morten; Govaerts, Florent; Hansen, Kristin Beate; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Vøllestad, Åse; Ramstad, Susanne

2019

Kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett

Henriksen, Edgar; Heide, Morten; Hansen, Øyvind J; Mortensen, Atle

2018

Markedsmessige muligheter og barrierer for norsk stillehavsøsters

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo

2017

Traditional Sushi for Modern Consumers: A Comparison Between Sushi Consumption Behavior in Japan and Norway

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Wien, Anders Hauge; Honkanen, Pirjo

2016

Kvalitet på filetprodukter av kvalitetsmerket skrei

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna

2016

Food souvenirs: buying behaviour of tourists in Norway

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Borch, Trude Kristin

2016

Markedet for laks i Sør-Afrika. Første artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Heide, Morten; Egeness, Finn-Arne; Sogn-Grundvåg, Geir

2015

Tint laks i Sør-Afrika. Sjette artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir

2015

Laks på menyen i Sør-Afrika. Femte artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir

2015

Laks til Sør-Afrika – Sluttrapport FHF

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten

2015

Differensiering av laks i Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir

2015

Verdikjeder og kjøpskriterier i det sørafrikanske markedet for laks

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; Sogn-Grundvåg, Geir

2015

Providing a food choice option increases children’s liking of fish as part of a meal

Altintzoglou, Themistoklis; Skuland, Aase Vorre; Carlehög, Mats; Sone, Izumi; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo

2015

Sjømat som suvenir – utenlandske turisters preferanser og erfaringer i Norge

Borch, Trude Kristin; Heide, Morten; Iversen, Audun; Altintzoglou, Themistoklis

2014

French consumer profiles' reactions to information on cod fillet products

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Carlehög, Mats

2014

Markedsvurdering av nye sildeprodukter i Ukraina og Tyskland

Heide, Morten; Skåra, Torstein; Sætren, Øyvind

2014

Afrika er viktig for eksporten

Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne

2013

Plan for markedsrettet FoU-arbeid i Afrika. Forprosjekt

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten

2013

Nye sildeprodukter til Tyskland og Ukraina. En markedsvurdering

Heide, Morten; Voldnes, Gøril; Sogn-Grundvåg, Geir; Sone, Izumi

2013

Høykvalitetsprodukter med suksess i hjemmemarkedet

Sogn-Grundvåg, Geir; Heide, Morten

2013

Egypt - et robust sildemarked

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten

2013

Bedøvelse av laksefisk - status i forhold til forskrift og produktfeil

Tobiassen, Torbjørn; Herland, Hilde; Heide, Morten; Østli, Jens; Sogn-Grundvåg, Geir; Midling, Kjell Øyvind; Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne

2012

The influence of labelling on consumers' evaluations of fresh and thawed cod fillets in England

Altintzoglou, Themistoklis; Nøstvold, Bjørg Helen; Carlehög, Mats; Heide, Morten; Østli, Jens; Egeness, Finn-Arne

2012

Franske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Carlehög, Mats; Nøstvold, Bjørg Helen

2011

En mulighetsstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett

Winther, Ulf; Ulgenes, Yngve; Heide, Morten; Haug, Lise; Uhlig, Christian; Jensen, Hallvard; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar

2010

Markedsendringer i britiske supermarkedkjeder – tint blir ferskt

Egeness, Finn-Arne; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge; Nøstvold, Bjørg Helen; Heide, Morten

2010

Markedsforskning knyttet til sjømat - Kartlegging i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika

Bjørklund, Oddrun; Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Tveterås, Ragnar; Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; Isaksen, John Roald; Heide, Morten

2010

Markedstest av reinkalvkjøtt i det norske restaurantsegmentet

Heide, Morten; Utsi , Tove Aagnes; Østli, Jens

2009

Klippfisk – en samling populærvitenskapelige artikler

Østli, Jens; Heide, Morten; Reiertsen, Merit; Nøstvold, Bjørg Helen; Bjørkevoll, Ingebrigt

2007

Fangstbasert akvakultur – status, barrierer og potensial

Dreyer, Bent; Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif

2006

Kvalitetsanalyser og markedstest av gryteklar tørrfisk

Bjørkevoll, Ingebrigt; Heide, Morten; Østli, Jens

2004

Markedstest av gryteklar klippfisk

Heide, Morten; Bjørkevoll, Ingebrigt

2003

Opplevd kvalitet og image til oppdrettet og oppfôret torsk i det norske og engelske restaurantsegmentet

Heide, Morten; Johnsen, Oddrun; Tobiassen, Torbjørn; Østli, Jens; Hamnvik, Siri

2003

Markeds- og produktutvikling av tørrfisk i Nigeria

Heide, Morten; Richardsen, Roger Norvald

2002

Evaluation of wild cod versus wild caught, farmed raised cod from Norway by Dutch consumers

Luten, Joop; Kole, Adriaan; Schelvis, Rian; Veldman, Martine; Heide, Morten; Carlehög, Mats; Akse, Leif

2002