Publisert 2019

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-584-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Heide, Morten

Serier : Nofima rapportserie 7/2019

År : 2019

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

De siste årene har sjømatkonsumet i Norge blitt redusert. Denne rapporten ser på muligheter og barrierer i norsk dagligvarehandel for økt konsum av sjømat. Rapporten er basert på intervju av kategoriansvarlig for sjømat hos de tre største aktørene innen norsk dagligvarehandel. Resultatene viser at laks og torsk er de dominerende artene i dagligvarehandelen, og at nedgang i konsum av sjømat i stor grad skyldes høyere pris. Produktutvikling er viktig for å øke konsumet av sjømat. Viktige faktorer for å lykkes med nye produkter er konkurransedyktig innkjøpspris, god kvalitet og bærekraft. Videre er trendene helse og smak betydningsfulle for suksess. Til slutt er det å skape oppmerksomhet rundt produktet (markedsføring) og gjenkjøp viktige suksessfaktorer. Når leverandører kommer med nye produkter til dagligvarehandelen bør de ha tenkt gjennom hele konseptet, fra produksjon til markedsføring. Viktige muligheter og barrierer for økt sjømatkonsum er ifølge dagligvarekjedene økt innovasjon, effektiv produksjon, pris, kunnskap om forbruker, godt omdømme, kvalitet og leveringssikkerhet.

Kontaktpersoner: