Vitenskapelig artikkel

Food souvenirs: buying behaviour of tourists in Norway

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten; Borch, Trude Kristin

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: British Food Journal, vol. 118, p. 119–131, 2016

Utgiver: Emerald Group Publishing Limited

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0007-070X
Elektronisk: 1758-4108

Open Access: none

Lenker:
DOI