Nofima rapportserie

Forbrukerreaksjoner rundt informasjon om ny teknologi innen matprosessering fra iNOBox

Altintzoglou, Themistoklis; Heide, Morten

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 10/2020

Antall sider: 33

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-626-9

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Norske forbrukere har generelt lite kunnskap om innovative matvareteknologier, noe som kan skape skepsis når de først hører om slike teknologier. Kommunikasjon om fordeler ved bruk av ny foredlingsteknologi har et stort potensial for fremtidige differensieringsstrategier, avhengig av teknologi og matvarekategori. For noen matkategorier kan innovativ teknologi føre til forlenget holdbarhet og dermed økt bekvemmelighet. Dette kan brukes til å øke aksept for et skifte inn mot disse innovative teknologiene. I tillegg kan informasjon om spesifikke miljøgevinster ved bruk av innovative matforedlingsteknologier øke aksept og betalingsvilje hos forbrukerne. Veloverveid informasjon rundt begrunnelsen for endringer i matproduksjon og foredling er et viktig verktøy for å øke forbrukeraksept og unngå negative, emosjonelle reaksjoner i etterkant – spesielt med tanke på overdramatisering i media.