Målet med prosjektet er å lære om kjøkkensjefers holdinger til oppdrettstorsk fra Norge.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2022

Slutt

31. des 2022

Finansiert av

Nofima

Samarbeid

Cod Cluster, Torskenettverket

Bakgrunn

Oppdrettstorsk er ikke et nytt produkt i Norge, men næringen har vært nesten ikke-eksisterende siden rundt 2010 på grunn av sterke kvoter på villtorsk og finanskrisene. Nå er det økende optimisme, og flere torskeoppdrettsbedrifter har startet produksjonen.

Mål

Markedstest oppdrettstorsk 2022 er en videreføring av den innledende undersøkelsen gjennomført i Norge i 2021 og rapporten «Det kommersielle potensialet til oppdrettstorsk – Innledende undersøkelser om kvalitet, markedsoppfattelse og økonomi».

I denne undersøkelsen skal vi se på to markeder, ett etablert marked og ett potensielt nytt marked.

Storbritannia er verdens største hvitfiskmarked og har lang erfaring med torsk fra Norge. De ble også undersøkt i tilsvarende markedstest for omlag 20 år siden på første generasjons oppdrettstorsk.

Italia spiser mye torsk som tørrfisk, saltfisk og klippfisk, men ikke naturell torsk. De er imidlertid stor konsument av annen oppdrettet hvitfisk som Sea Bass og Sea Bream, samt Pangasius, så det vil være interessant å snakke med kjøkkensjefer om deres holdninger til oppdrettstorsk.

Dette gjør vi

Hver restaurant vil motta en kasse fersk oppdrettstorsk. I tillegg vil det være et spørreskjema å fylle ut mens kjøkkensjefene tester torsken.

Torsken vil bli vurdert som hel fisk, som filet og som tilberedtt etter eget ønske. Nofima vil samle inn spørreskjemaet etter at testen er gjennomført og det vil bli et oppfølgingsintervju.

Publikasjoner