Målet med dette store prosjektet var å fange den maksimale verdien av torskeprodukter basert på levendelagring.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. apr 2014

Slutt

31. okt 2018

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Nergård AS, Nic Haug AS, Halvors Tradisjonsfisk AS, Myre Havbruk AS, Tommen Gram, Multivac, Coop Norge, Handelshøyskolen I Tromsø, Norges fiskerihøgskole, Universitetet I Stavanger/IRIS, Zurich University of Applied Sciences, Duke University, Aarhus School of Business

Brosjyre med hovedfunn

CATCH-prosjektet er nå avsluttet. Vi har samlet 21 hovedfunn fra dette store forskningsprosjektet i en brosjyre.

Last ned brosjyren

Hva fant vi ut?

Artikler som omtaler resultater fra prosjektet:

Prosjektinfo

Ved å holde torsk i live etter fangst, kan de betydelige utfordringene knyttet til store svingninger i kvalitet og landet volum håndteres. Dette åpner opp for helt nye og mer markedsorienterte verdikjeder hvor forbrukere kontinuerlig kan tilbys produkter av svært høy og jevn kvalitet.

Når vill torsk kan slaktes under kontrollerte forhold kan alle bi-produkter – som da også er av ypperste kvalitet – tas vare på og utnyttes. Når villtorsk lagres i hovedsesongen (januar-mars) bidrar dette også til å redusere tilbudet av torsk i markedet, noe som kan bidra til økt verdi av torskeressursen.

For å sikre at forskningen blir mest mulig relevant, er CATCH inspirert av reelle verdikjeder med høyt motiverte bedriftspartnere. De valgte casene er forbruker pakninger med kjølt og fryst pre-rigor produsert torskefilet.

CATCH-konsortiet er tverrfaglig og internasjonalt med ledende fageksperter innen alle relevante felt langs verdikjeden. CATCH er basert på et bærekraftig og bio-økonomisk perspektiv hvor verdien av torskeressursen optimaliseres gjennom en høy grad av verdiskapning og tverrfaglig forskning langs viktige verdikjeder for torsk.

CATCH er derfor svært godt egnet til å bidra til at dette produksjonskonseptet lykkes. Resultatene fra prosjektet forventes også å ha betydelig nytteverdi og inspirasjon for andre selskaper og verdikjeder som ikke er direkte involvert i levendelagring av torsk.

Se filmer fra prosjektet

I en rekke små filmer forteller vi om forskningen i CATCH. Bruk piltasten i øvre venstre hjørne for å velge hva du vil se.

Publikasjoner