Publisert 2015

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-288-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; Sogn-Grundvåg, Geir

Serier : Nofima rapportserie 18/2015

År : 2015

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten beskriver sentrale verdikjeder for laks i Sør-Afrika og og analyserer kjøpskriterier og konkurranse for atlantisk oppdrettslaks i det sørafrikanske markedet. Rapporten baserer seg primært på analyse av dybdeintervjuer med 18 representanter for sørafrikanske importører, videreforedlingsbedrifter, supermarkedskjeder og restaurantkjeder. Resultatene viser at de viktigste kjøpskriteriene er pris, kvalitet, fiskestørrelse, bærekraft og forutsigbarhet i både leveranser og kvalitet. Pris og kvalitet er de viktigste kjøpskriteriene. Resultatene viser også at ulike aktører i verdikjeden fokuserer på delvis ulike kvalitetsdimensjoner. Ferskhet var viktig for både importørene, supermarkedene og restaurantene, mens foredlerne var svært opptatt av utbytte og restauranter opptatt av farge. Selv om fersk laks til sushirestauranter fortsatt er den viktigste driveren for salg av laks i Sør-Afrika, er det tinte lakseprodukter til dagligvarehandelen som vokser raskest. Dette forklares blant annet med høye priser på fersk flyfraktet laks og svekket lokal valuta. Det er også betydelig vekst i salget av produkter som er produsert fra fryst laks. I tillegg har vi indikasjoner på at fryst laks i økende grad anvendes innenfor sushiindustrien. Sør-Afrika importerer nesten utelukkende hel laks. Resultatene i dette prosjektet viser at det ikke er sannsynlig at dette vil forandre seg de neste årene. Dette forklares med svært lave arbeidskostnader i Sør-Afrika og at hel laks gir mer fleksibilitet og bedre lønnsomhet i produksjon av bearbeidede produkter og sushi. Det sørafrikanske laksemarkedet er dominert av norsk og skotsk laks, med Norge som klar markedsleder. En viktig årsak er at norsk laks har full tollfrihet (fra 1. januar 2015), mens Chile og EU har en tollsats på 25 prosent. Både supermarkeds- og restaurantkjedene vi intervjuet var opptatt av bærekraft og da særlig i årene som kommer. Samtidig var betalingsvilligheten for bærekraft relativt lav.

Kontaktpersoner: